Drepturile omului

Prezentare generală
Lucrări: 711 lucrari in 689 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Protecţie Africa de Sud Tortură Combatere Probleme globale ale omenirii Declaraţia universală a drepturilor omului, 1948 Personalitate - Dezvoltare spirituală Refugiaţi - Procese demografice Bibliografii Orientarea sexuală - Drepturile omului Drept internaţional Drept penal internaţional Protecţie internaţională Minorităţi etnice Protecţia sănătăţii (drept constituţional) Femei Discriminare rasială - Combatere internaţională Transnistria Drept constituţional Democraţie - România Educaţie civică Drepturile omului Expertiza judiciară Drept pozitiv Notariat - Legi - Rep.Moldova Drepturi cetăţeneşti - Protecţie judiciară Maroc Asociaţii cu scopuri speciale Organizaţia Naţiunilor Unite - Drepturile omului Educaţie civică - Manuale Aspect social Cadre didactice - Formarea competențelor Drept ecologic internaţional Violenţă domestică - Victime Violenţă domestică Asistenţa medicală Asistență juridică primară Teorii Politică demografică Uniunea Europeană - Constituţii Integrare socială Expulzare Deportaţi Discriminare rasială - Combatere Consiliul Europei - Activitate internaţională Tineri - Integrare socială Drept procesual penal - Rep.Moldova Soluționarea conflictelor Arbitraj internaţional Business Democraţie - Europa Dobândirea cetățeniei Prizonieri de război - Protecţie internaţională Aspect economic Cărţi ilustrate pentru copii Sistem penitenciar - Republica Moldova Sec. 21 combaterea torturii Cultură juridică Viaţa social-politică Covid-19 (Infecții virale) Penitenciare Privare de libertate Aspecte democratice Tehnologii informaţionale Drept penal Educaţie - Europa Arestare ilegală Dreptul la asociere Activitatea vamală Copii imigranți Constituția Pandemie Informaţie confidențială Masterat - Programe - Evaluare Intimitate Servicii secrete - Influenţa politică Tratamente inumane Procese integraționiste Dreptul la libera exprimare Aspecte instructiv-educative Asigurare Refugiaţi Organizaţii internaţionale Societate Pedeapsă cu moartea Prava čeloveka Libertate religioasă Libertatea conştiinţei Libertatea religioasă Persoane fizice (drept internaţional) Restructurarea social-economică - Uniunea Sovietică Prizonieri politici Drepturile omului - Detenţie Minori Locuri de detenţie Copii Uniunea Europeană Seminar internaţional Traficul de fiinţe umane Legislaţie Statele Unite ale Americii Persoane din instituții sociale Femei - Discriminare sexuală - Protecţie internaţională Drepturile copilului Democraţie - Germania Administraţie publică locală profesii Politica internă Remunerarea muncii Persoane reținute Proces penal - Procedură Drepturile omului - Curtea Europeană - Hotărâri Drept intern - Rep. Moldova Administaţie publică Migraţia forţei de muncă Sistem educaţional Handicapaţi - Probleme sociale Victimile torturilor periodice Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Globalizare - Procese Abuz de autoritate Persoane handicapate Dreptul la muncă Integrare profesională Integrare socioculturală Drept comunitar Tehnologii noi Abuzuri Suveranitate naţională - Rep. Moldova Aspect socio-politic Rapoarte anuale 2016 Sănătate publică Pensii Sociologia tineretului Arbitraj sportiv Aspect educativ Dreptul proprietăţii Uniunea Europeană - Drepturi Educaţie civică - Europa Viaţă privată Protecția datelor cu caracter personal Organizaţii neguvernamentale - Activitate Literatură engleză - Eseuri PROTEC'IE Inteligenţă artificială Protecţia drepturilor omului Reforme democratice Lupta împotriva torturii Trăsăturile victimelor Existenţialism Populaţie Integrare europeană Instruirea polițiștilor Avort Reglementări juridice Tineri Egalitatea armelor Libertate individuală Femei delincvente - Drepturile omului - Republica Moldova Schimbarea mentalității - condiție în combaterea torturii Premiul Nobel pentru Pace Curtea Europeană Organizaţia Naţiunilor Unite Putere de stat Infracţiuni împotriva drepturilor omului Drepturile culturale Drept Relaţii de muncă Instrumente internaţionale Minorităţi naţionale Sociologie Refugiaţi - Convenţia din 1951 Biblioteci - Acces liber la documente Educaţie de cetăţean Perioada postbelică Sistem penitenciar Protecţie juridică Minorităţi naţionale - Drepturi Conferințe științifice Medici India Curte supremă de justiţie - USA Tortură - Combatere Populaţie - Ţările lumii Corupţie Siguranţa vieţii Conferinţe ştiinţifice Politică externă - Rusia Competenţe pedagogice Violenţă în familie Arestare Drept de autor Sec. 20 Multiculturalism Drepturile deţinuţilor Securitate socală Politică Tratate internaţionale Curtea Europeană a Drepturilor Omului Drept european Drept - Legislaţie Persoane vulnerabili Egalitate civilă Securitatea persoanei Drepturile omului - Materiale didactice Mituri şi realitate Studii Libera circulație a persoanelor Egalitate gender Constrăngere Toleranţă Dreptul la confidențialitate Timpul de odihnă Procurori Curtea constituţională Extremism politic Polițiști Jurisprudenţa europeană Interacțiunea garanțiilor Proiecte educaţionale Avocatul poporului Ucraina Supraveghere în masă Transsexuali Biologie moleculară a genelor Organizaţii neguvernamentale Poliţie Suveranitatea de stat Încălcare Asasinate politice Refugiaţi - Drepturi civile Meinhof, Ulrike Sistem administrativ Romi Drepturile poporului Infracţiuni împotriva moralităţii Drepturile minorilor Drept - Filosofie Intervenţie - Probleme juridice drept civil Drepturi cetăţeneşti Libertăţi cetăţeneşti Garanţii job - Legislaţie Pedeapsă penală Trafic de fiinţe umane Migraţie internaţională Egalitate de gen Manuale Educaţie Minorităţi sexuale Documente şi materiale Drept ecolomic Infracţiuni Violenţă la lucru Romi - Femei Busines Drept public Drept internaţional public Deţinuţi Combatere internaţională Servicii internet Libertatea de exprimare Teledifuziune Drepturile omului - Teorie Handicapaţi - Protecţie şocială Societate civilă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului Drepturile și libertățile omului Abuz de drept Persoane social vulnerabile Absolvenți - Integrare socială Bioetică - Securitate umană Bioetică Drept militar internaţional Acte administrative Aspect gender Cetăţenie - Republica Moldova Constrîngere juridică Minorităţi naţionale - Europa Pluralitate de cetățenii Politică lingvistică - Rep. Moldova Cetăţeni - Drepturi și îndatoriri Democraţie socialistă - U.R.S.S. Mediu Date cu caracter personal - Protecţie Liberalizare Profilaxie Detenție Dreptul la azil Drepturile omului - Protecţie Aspecte psihologice Libertate Constituţionalism Constantin Stere- în contextul operei juridice Tortură - Prevenire Tratatul de la Lisabona Standarde anticorupție Drepturi civile Aspecte etico-morale Statul de drept democrat Convenșia Europeană a Drepturilor Omului Act de justiție Societate contemporană Transsexualism Sarcină - Întrerupere Puterea în stat Drept internaţional public Autoritatea judecătorescă Convenţii internaţionale Palestina - Drepturile poporului Condiţii de muncă Omul şi societate Protecţia internaţională Acte normative Educație civică - Drepturile omului Educaţie juridică Viaţa privată în internet HIV/SIDA Conflicte armate Migranţi Discriminare socială Aspecte juridice Demnitatea omului - Prevederi constituţionale Refuznici de la serviciu militar Persoane cu handicap mintal Salariații din sănătate Suveranitatea Conferințe europene Globalizare Stat de drept Dezvoltare Dreptul la învățămînt Personalitate - Statut juridic Condamnaţi Democraţie - Drepturile omului - Europa Internet Drept penal - Republica Moldova Drepturile omului (drept internaţional) Comportament deviant Activitate politică Influenţă sociopolitică Metodologie didactică Pensionari Procese judiciare Politică culturală - Europa Conflict armat Tineret - Discriminare Învăţământ superior - Europa Femei - Egalitate socială Procese informaţionale Drepturi minorităţilor Proprietate artistică și literară Statul de drept Civilizaţie - Cultură Libertatea educaţiei Libertate de exprimare Seminare internaţionale Convorbiri telefonice Păstrarea secretului Politică şi religie Inviolabilitatea persoanei Societatea informaţională Aspect juridic Organizaţii internationale Garanţii juridice Infracţiuni de omor Raporturi juridice - Securitate Tratament inuman - interzicere Statul Statutul nenăscuților Victimele torturii Proces decizional Dreptul la informaţie Uniunea Europeană - Legi Drepturile omului - Convenţii internaţionale Migrare internaţională Literatura germană - Scrisori Amnistie internaţională Filosofia dreptului Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, 1789 şi 1948 Legislaţie - România Internet - Intimitate informațională Femei - Egalitate Medicină Discriminare - Combatere Educatie Educaţie civică - Clase primare Curriculum Educaţie civică - Clase secundare Persoane cu handicap - Protecţie - Europa Drepturi culturale Identitate culturală Securitate umană Migraţie - Drept internaţional Copii cu disabilităţi Servicii Egalitate de șanse Organizarea internaţională a muncii Persoane cu dizabilităţi Literatura germană - Jurnale Drepturile omului - Sociologie Urmărire penală Consiliul Europei - Drepturile omului Persoane cu dizabilităţi - Societate Sisteme judiciare Infracțiune Curtea Europeană - Drepturile Omului Comisia Europeana Convenții Tortură - Aspectul istorico-juridic Asistenţa socială Drept internațional Infracţiuni (drepturile omului) Persoane cu dizabilităţi - Integrare socială Imigrare și emigrare Imigranţi Migraţie Persoane cu dizabilităţi - Discriminare Calitatea vieţii Prevenire şi combatere istorie Internate Bugetare sensibilă la gen Tehnologii informaţionale - Gîndire critică Etică medicală - Responsabilitate juridică Protecţie socială - Europa Abuzuri sexuale Infracţiuni împotriva moralităţii și a familiei Libertate de comunicare Aspect bioetic Situaţii extraordinare Suveranitate Viaţa culturală Drept sportiv Cercetări sociologice Servicii sociale Aspect istorico-teoretic Migraţie ilegală - Europa Egalitate de șanșe - Educație Proces penal Inegalitate socială şi economică Legislaţia constituţională Consiliul Europei - Sancțiuni Statul şi biserica Persoane în vârstă Acţiuni civile în procesul penal Administrarea publică Sănătate Autoritatea publică Autonomia locală Valoare socială Siguranța psihologică Amnesty International Consiliul Europei Ştiinţe sociale - Manuale Legislaţie - Europa Putere executivă Drepturile omului - Protecţie internaţională Detenţie preventivă Persecuţii politice Politica de tineret Teorii filosofice Administraţie publică Discriminare rasială Acces la informaţie Ilaşcu, Ilie, deţinut politic Persoane cu HIV/SIDA Circulaţie liberă a persoanelor Educaţie socială metode de predare Învăţământ primar Persoane cu handicap Justiţie internaţională Drept internaţional umanitar Tutelă Drepturile omului fundamentale Violenţa faţă de femei Hotărâri Societate informaţională Educaţie politică Piraterie Libertatea cuvântului Femei - Stare socială Incluziune socială Drept social - Europa Libertăţi fundamentale Eutanasie Libertatea de gândire Protecţia copilului Instruirea juriștilor Mijloace de comunicare Abuzuri - Prevenire Drept internaţional Bătrâni Internet - Drepturile omului Obligaţii (drept civil) Globalizare - Aspecte teoretice Sociologia culturii Politică socială Drept de azil Dreptul la muncă - Invalizi Minorităţi naţionale protecție Femei - Activitate social-politică Educaţie de gen Educaţie Libertate de circulație Funcţionari publici Pandemie- Covid-19 Proces contravențional state europene Sistem penitenciar - Pedepse Drept eclesiastic Confidențialitate Securitate personală Genetică moleculară Drepturile omului - Europa Valori democratice Comportament criminal Holocaust Securitatea naţională Guvernare - Republica Moldova Antreprenor Geopolitica Răspundere penală Garanţii constituționale Instituţii penitenciare Libertate de exprimare - Protecţie internaţională Religia Aprovizionare cu apă și sanitație Control judiciar Curtea Europeană a Drepturilor Omului - Admisibilitatea prezentării cererilor Protecţie juridico-socială Drept administrativ Democraţie Poliţie - Respectarea drepturilor omului Jurisdicţie internaţională - Legislaţie Refugiaţi - Drepturile omului Politică internă - Rusia Individ (filosofie) Ocrotirea sănătăţii(drept constituţional) Activitate Ţigani Transnistria - Învăţământ Dreptul la munca Comitetul Helsinki pentru drepturile omului din R. Moldova Aspecte sociale Dreptul mediului Dreptul la reputaţie Democraţie socialistă Metodologie Romi - Conflicte Canada - Politica externă Discriminare Femei - Republica Moldova Consumatori Prevenire Analiza cercetării Ocupaţii Statut juridic Drepturile minorităţilor - Protecţia internaţională Legislaţie sovietică Ilaşcu, Ilie (despre) Legislaţie - Republica Moldova Asistenţă juridică Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Femei - Europa Democraţie burgheză Drepturile copilului - Protecţie internaţională Dreptul la muncă - Protecţie internaţională Curţi de justiţie Ghiduri Politică regională Curtea Internaţională de Justiţie Persecuţii Drepturile omului - Femei - Republica Moldova Convenţii internaţionale - Europa Surzi Violenţă socială Europa Migraţie ilegală Copii handicapaţi Tineret Politică socială - Europa Terorism - Combatere Autorităţi publice Conceptul de intervenție umanitară Minorităţi etnice - Romi - Rep. Moldova Femei - Activități social-politice Egalitatea genurilor Dezvoltare regională - Rep. Moldova Protecţie socială Carta socială europeană Drepturile minorităţilor - Rep.Moldova Femei - Egalitate civilă şi politică Dreptul ocrotirii naturii Aspecte lingvistice Alimentare cu apă Drepturile omului - Persoane cu dizabilităţi Constituţie Vize Personalităţi politice Dreptul la educaţie Libertatea religiei Emigrare și imigrare Securitate globală Răpire de copii Drepturi fundamentale Cadre didactice - Pregătirea profesională Convenţie Uniunea Euroasiatică Recomandările ONU Instanță de judecată
Vă rugăm să schimbaţi parola