Economie

Prezentare generală
Lucrări: 1203 lucrari in 1219 publicatii in 20 limbi
Titlurile
Африка : демократизация экономики de: Павлова, Вера Васильевна (Text tipărit)
Актуальные проблемы развития кооперативных форм в сфере услуг de: Гольденберг, Я. Е.; Айлендер, С. А.; Марковская, И. Д. (Text tipărit)
Американское государство накануне 21 века : Стратегия и тактика в экономике de: Аникин, Василий Александрович; Осадчая, Ирина Михайловна; Пороховский, Анатолий Александрович (Text tipărit)
Analele Academiei de Studii Economice din Moldova. Vol. 4 de: Academia de Studii Economice din Moldova (Text tipărit)
Subiecte
Transport general Metode matematice Dicţionare Business Relaţii economice sovietico-japoneze Restructurarea social-economică Energetică Practica capitalismului contemporan Curente economice (Fr.List) Šveciâ Spania Politică economică - Republica Moldova Lucrări de laborator Modelare Economie agrară Economie agricolă Dezvoltare economică Ştiinţe economice - Rep.Moldova - Biobibliografii Eseuri Situaţie economică Personalităţi Probleme globale Piaţa hîrtiilor de valoare Deservire Doctrine economice Produse carbonice Competitivitate Economie de piaţă Concurenţă economică Algeria Situaţie socială Popoarele sovietice Bibliografii Ştiinţe Viață culturală Economie - Republica Moldova Pomicultură Aspect economic Stimulare economică biblioteci Complexe unificate Informatică economică - Manuale Intreprinderi industriale Transport auto Industria electrotehnică Automobile Belgia Economie - Istorie Teorii economice clasice Cooperative - Finanțare Politici publice - Uniunea Europeană Ştiinţa Relaţii comerciale Ucraina - Istorie - Personalităţi Socialism Analiză computerizată 1963-1964 Aspect socio-cultural Comerţ internaţional Concurenţă Partide comuniste Congrese Economie combustibil Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Staţii electrice Construcţii Dezvoltare socială Dezvoltare urbană Statistică matematică Construcţii de oţel Aspecte politice Sărăcie Maşini agricole - Reparaţie Dezvoltare social-economică Bancheri Sec. 18 Germania - Istorie Ţări socialiste Automatizare Instituţii ştiinţifice Metalurgie Metalurgia metalelor neferoase Presă Cercetări sociologice - Metodologie Progres științific - Aspecte sociale Amidon - Producere Capital propriu Ţări în curs de dezvoltare - Istorie Calculatoare Întreprinderi radiotehnice Teatru Fierărie Exerciţii Industria constructoare de maşini Performanţă economico-financiară Comerţ internaţional - Dezvoltare Impact economic Calitate Terminologie specială Creștere economică Rasa Karakul Psihologie socială Aspecte psihosociale Geografie Rezumate - Elaborare - Metode Cuvinte imprumutate Învăţământ profesional Activități practice Forţa de muncă Restructurare social-economică Educaţie economică Gîndire economică Rep. Moldova Èkonomičeskie učeniâ v SSSR Sovhozuri Complexul agroindustrial Producţie obştească Societate - Cunoaștere informatică - Cercetări ştiinţifice Reproducţie socialistă Èkonomika - Razvivaûŝiesâ strany Afriki Situaţie politică Societate Cooperative Sisteme economice Economie comparată Limba engleză Neoclasicism Teorie Teorii economice (Fr.List) Piata in U.R.S.S. Rynok SSSR Relaţii comerciale externe Legislaţie Ţări străine Restructurarea social-economică - Uniunea Sovietică Neocolonialism (economie) România Securitate energetică Sisteme energetice Muncă Mecanizarea agriculturii Întreţinere Industria minieră Geologie minieră Nivel de trai Tehnică Integrarea Europeană Date statistice Eficienţa economică Tradiţii americane Uniunea Europeană Teoria dreptului Finanţe publice Istorie politică Evaluare Crize economice Creşterea animalelor Control sanitar Istorie Industrie uşoară Comerţ - Organizare Matematici aplicate Cercetări ştiinţifice Preţuri - Rep.Moldova Administraţie publică locală biblioteconomie Drept - Jurisprudenţă Oraşe - Rep. Moldova - Descriere generală Jocuri de afaceri Biobibliografii Ţările Scandinave Filosofie Filosofie - Franţa Economia de combustibil și energie termică Poligrafie Integrare europeană Drepturile omului - Femei Dicţionare bilingve - Rus-german Dicţionare terminologice Dicţionare bilingve - Rus-japonez Culturologie Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii - Cercetări ştiinţifice USSR Revista "Basarabia" Enciclopedii Prelucrarea metalelor Economie - Statistică Sfera neproductivă Probleme social-economice Uzine metalurgice Gestiune Întreprinderi comerciale - Utilaje Construcţia drumurilor Materii prime Dezvoltare durabilă Agricultură - Progres tehnico-ştiinţific Riscuri economice Știință Muncă - U.R.S.S. Fabrici Giuvaiergerie Administaţie publică Producţie de amidon şi melasă Export şi import Camera de Comerţ - Activitate Tehnologii noi Analiză financiară Migraţia forţei de muncă Întrecerea socialistă Nivel material și cultural de viață Factori determinanți Salarii Axiologie (filosofie) Metodica predării în şcoală Pandemie COVID-19 Agenţi economici Documente normative Viaţă politică Şcoli şi curente economice Capitalism (economie politică) Concepte Finanţe - Rusia Neocooperaţie Sisteme informaţionale forestiere Obligaţii (econ.) Tehnologie alimentară Micul business Economie fizică, teorie Responsabilitate Raionare economică - Optimizare Dicţionar rus-român Politici sociale - Rep. Moldova Piaţa de capital Producţie agroindustrială Industrie alimentară Finanțe Plantarea zonelor verzi - Oraşe Valori culturale Impactul pandemiei COVID-19 Politică Întreprinderi industriale Inovaţii Dicţionare explicative Microeconomie Agricultură Economie internaţională Impozite Ucraina Suedia Privatizare Republica Populară Chineză Sisteme politice Limbaje profesionale Marxism Moldova Ţările lumii Asociaţii agroindustriale Maşini agricole Eficienţă Industria construcţiilor Acţiuni Conferințe științifice Conferinţe ştiinţifice Cercetări ştiinţifice Marxism-leninism România Globalizarea economiei Legumicultură Elevi Putere de stat Daghestan Conducere Sociologie Profit - Economie Drept Învățământ Jurisprudență Politică Învăţământ universitar -- Moldova Ţări în curs de dezvoltare Manuale Studenţi - Formarea competențelor Complex agroindustrial Întreprinderi comerciale Matematică aplicată - Economie Întreprinderi energetice Industrie chimică Istoriе Morală Management economic 1904 Industria alimentară Dicţionar terminologic Industria cărbunelui Antropologie culturală Dezvoltare rurală - România Agricultură - Organizarea muncii Uleiuri de motor - Economie Ţările în curs de dezvoltare Capital - Reproducere Intensificarea producerii Industria de carne Resurse naturale - Utilizare raţională Construcţii rurale - Organizarea muncii Forţe de producţie - Uzbekistan Mărfuri de larg consum Ferme agricole Progres tehnico-ştiinţific - Consecinţe sociale Dicţionar explicativ Economie - Tadjikistan Informatică economică Giuvaiergerie Sector privat Întreprinderi de comerţ 1936-1937 Gestionare Organizaţii de construcţie Uzine constructoare de maşini Prelucrarea petrolului Strategia de dezvoltare Control tehnic Materiale de construcţii - Producţie 1970-1980 Economie - Dicţionare - Englez-Rus Realizarea dreptului 1960-1964 Rezervoare de apă victimă Economia culturii Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău - Cercetări ştiinţifice Întreprinderi de transport Perioada postbelică Limba franceză pentru alolingvi Progres tehnic - Uniunea Sovietică Întreprinderi individuale Reparaţie Infrastructura Colhozuri Surse de profit - Întreprinderi Deservire socială Hîrtii de valoare Sistem politic socialist Reformă agrară Maşini Economia politică Curs monetar Creştere economică Industria de aviaţie Economie - Dicţionare terminologice Zootehnie Sarcini Manuale Macroeconomie Sovetsko-Âponskie èkonomičeskie svâzi Taxe Economie - Manuale Educaţie Istorie economică Ghduri Arendă Èkonomika SSSR Ştiinţe economice Utilizare Republica Moldova Politică economică Intensificare Profit Conducere Parcuri de mașini și tractoare Mecanică Universităţi Învăţământ economic superior Sisteme informatice turism Sovietul Suprem Rezultate Productivitatea muncii - Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii - Economie Situaţia economică Învăţământ Documente şi materiale Studii economice Stare socială Protecţionism Sistem administrativ Istorie generală Politica Simpozioane Criză economică Guvernul R.Moldova Terminologie Matematici economice Simpozioane ştiinţifice Studenţi Politologie Juridică Mass-media Noțiuni elementare Transport de mărfuri Analiza activităţii Globalizare lingvistică Harta Sistem bancar Silvicultură Economie politică Întreprinderi de celuloză şi hîrtie Construcţii urbane Business Porcine Război Aspecte economice Dicţionare Politică economică - Uniunea Europeană Politică monetară Deşeuri industriale - Utilizare Cultură - Civilizaţie Eficienţa economică - Agricultură Economia națională a URSS Precizie Organizaţii de construcţie - Economie industria laptelui Dicționare-bilingve Dicţionare terminologice bilingve Economia mediului - Manuale Expertiză ecologică Metalurgia feroasă Siderurgie Tadjikistan Producerea nutreţurilor Producţie agricolă Ştiinţe economice - Noţiuni generale Marxism - Teorii economice Proectare Creşterea oilor Inovare financiară Istorie - Metode de predare Capital uman Tehnologii informaţionale - Aspect economic Industria cărnii Economia întreprinderilor Lucrări agricole Liceul Tehnologic ''Ion I. C. Brătianu" Sec. 20 Consiliul de Ajutor Economic Reciproc(CAER) Ramuri agrare Fascism Complexe agroindustriale Economia serviciilor EXCEL Cheltuieli Asia de Vest Vietnam Socialističeskoe vosproizvodstvo Întreprinderi particulare "Expo-Business-Chişinău" Întreprinderi de transport auto Administrare Reforme Dezvoltare Civilizaţie Întreprinderi agricole Istoria gîndirii ecologie Èkonomika - Âponiâ Limba germană Manuale pentru autoinstruire Èkonomika Ţări capitaliste Limba română Descriere generală Concepţia publică în Rusia Limba france Management Producţie Economia construcţiilor Securitate Întreprinderi Biobibliografii SUA Automatică ştiinţă Reforme economice Dicţionare terminologice Globalizare Economie globală Manuale universitare Producţie industrială Statistică Etică Savanţi Dezvoltarea socială - Daghestan Învățămînt Capitalism Dreptul roman Europa de Est Procese economice Investiţii străine Proiectul TACIS Turism (economie) Învăţământ public Simpozioane internaţionale Matematică - Aplicaţii în economie Teorie cosmologică Societate industrială Ştiinţe naturale Telecomunicaţii Politică (sociologie) Construcţii de maşini-unelte s. 20 Biotehnologie medicală Consecinţe Politică mondială - Europa Metode matematice în economie Industria frigorifică, întreprinderi Materiale poroase Comerţ exterior - Dicţionare Resurse energetice - Utilizare Combustibili pentru automobile Metode didactice Imperialismul american Cooperaţie Intreprinderi Strategii de dezvoltare Economie - Dezvoltare - S.U.A. Literatura pentru copii Manuale, cl. 5-6 Economia ţărilor în curs de dezvoltare Cultura plantelor - Intensificare Teorie economică Asociaţii agroindustriale - Economie Intensitatea muncii Întreprinderi de prelucrare a cerealelor Resurse forestiere Dezvoltarea socială globală Fizică - Cercetări ştiinţifice Matematică - Cercetări ştiinţifice Camera de Comerţ și Industrie Planificarea industriei Organizații bugetare Reglementare economica Probleme sociale Potenţial uman - Dezvoltare Păduri Dicţionare bilingve - Englez-rus Mecanizare Industria lemnului Estonia - Istorie Sistemul educaţional Aspecte filosofice Industria laptelui - Manuale Tineri specialiști Creştere Gospodării auxiliare Cartografie Contract de muncă colectiv Articulaţii Ştiinţă - Ucraina Maşini de construcţie Viaţa economică Progres tehnico-ştiinţific seminare Sec. XVI-XVIII Analiză economică Sistemul educaţional - Economie Tractoare agricole Complexe agroindustriale - Conducere Sisteme de educaţie - Dezvoltare MS Excel Anglicisme - Limbi europene Progres tehnico-ştiinţific - Rol economic Servicii cu plată Europa de Vest Informaţie economică istorie Iudaism Avuţie naţională Stat Strategia Naţională de Dezvoltare, 2008-2011 Servicii Lituania Electrificare Managementul cursului valutar Limba franceză - Manuale - Economie Japonia Finanţe Economie forestieră Eficienţă economică Bunăstare socială Economie mondială - Istorie Politică economică Conferinţe Ştiinţe umane Marketing Limba spaniolă Limba sîrbă Etica profesională Contabilitate Inovare Buget Tipografie Antreprenoriat Management Relaţii economice internaţionale Modele Economie - Aspecte filosofice Economie - Management Probleme - Soluţionare Metodica predării Audit intern Inginerie. Tehnică în general Lucrări de construcţii Servicii poştale Export Piaţa imobiliară Resurse energetice Politică agrară Republica Ceceno-Ingușă Sisteme de inovare Basarabia Business - Rep.Moldova Sudare electrică Calcule de optimizare Industrie electrotehnică Industria peştelui Întreprinderi - Competitivitate Credite Vinificaţie Teze de licenţă - Elaborare - Metode Industrie - Preţ de cost Progres științific Flotă aeriană civilă Melasă - Prelucrare Servicii sociale Universitatea de Stat din Moldova - Cercetări ştiinţifice Migraţie Limba engleză pentru economişti Resurse minerale Republica Moldova Deservirea consumatorilor Formarea preţurilor Evidenţă contabilă comercială - Manuale Istoria teoriilor economice Antreprenoriat Producția agroindustrială Covid-19 Piaţa muncii Învăţământ liceal de specialitate Combustibil Economie urbană Democratie Organizarea producţiei Finanţe - Bibliografii Dicţionare - German-rus Construcţie Analiza economică Ţările socialiste Tutun - Producţia - Management Cercetări ştiinţifice - Aplicare în economie Şcoala de cultură generală Stimulare materială Resurse naturale - Exploatare Cronică Repartiţie - Socialism Credite - Agricultură Sector financiar Construcţie de case industrie Texte programate Călătorii de afaceri Ortodoxie Republica Moldova - Situaţie politică, 1991- Informatică Economie socialistă Albume Planificare energetică Dezvoltarea economică Matematică Limba germană Limba croată Clase liceale metode de predare Informatizare Obŝestvennyj produkt v SSSR Economie mondială Demografie - Bibliografii Buget public Dinamică economică Electronică Ştiinţe agricole Zootehnică Întreprinderi mixte Administraţie publică Colectivul de producţie Ţările slab dezvoltate Învăţământ superior Economie - România - Istorie Competenţe comunicative - Dezvoltare EXCEL - Utilizare Comunicare Evoluţie profesională Materiale Politică externă Industria farmaceutică - Economie Întreprinderi comerciale Război mondial, 1914-1918 Uniuni economice Competitivitate economică Imperiul Roman - Istorie Ştiinţe istorice Dicţionare trilingve Comerţ exterior Produse alimentare Dezvoltare economică - Estonia Estonia - Date statistice Turism rural Istoria economiei Norme Finanţe - Republica Moldova Economia întreprinderilor - Manuale Întreprinderi de materiale de construcţie Expoziții Producere Consum Națiuni - Destine Afaceri Critica burgheză Managementul calităţii Creşterea păsărilor - Intensificare - U.R.S.S. Agricultură - Uzbekistan Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Maşini electronice de calcul Ghid Produse petroliere Vocabular Productivitatea muncii Cooperaţie de consum Cooperaţie de consum - U.R.S.S. Întreprinderi metalurgice Asociaţii ştiinţifice Aspect istoric Preţuri de piaţă sec. 20 1936 Generalităţi Regulament intern al unităţii Ţări emergente Alimentaţie publică Religia Tuneluri Normare Sistem informaţional Planificare financiară Politici comerciale Rentabilitate Organizarea conducerii Organizarea muncii în brigadă Sustenabilitate Asigurări medicale obligătorii Aspecte statistice Aspecte demografice Norme de timp Întreprinderi cartografice Tehnologii avansate Lucrări practice 1945-1964 Organizarea muncii - Economie Invenţii şi descoperiri - Sociologie Programare aplicată - Economie Etnosociologie Economie matematică Procese social-economice Control naţional Gospodărie piscicolă Aspecte financiare Contabilitatea costurilor Economie naţională Informatica aplicată Culegeri Istoria gîndirii economice Infrastructură socială - U.R.S.S. Legislaţie economică Bogăție Relaţii internaţionale Cultură Economie - Teorie Ghiduri Limba franceză Şişcan, Nadejda (despre) Teorii economice Comerţ Curente economice Europa Organizarea muncii Statistică economică Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Activitate Instituţii cultural-educative Democraţie Organizare sec.18-19 Economie industrială Resurse naturale Cooperare agricolă Simulare Teorie (Bastiat) Comerţ liber Gestiunea Geografie socială Relaţii economice Academia de Studii Economice din Moldova Gaze naturale Anglicisme Întreprinderi de stat Sistem bancar ţi monetar Statistică - Bibliografii Metale Producerea cărnii Căi rutiere Agricultură - Conferinţe Economie naţională - U.R.S.S. Rus-român Controlul obştesc Prestări de servicii Analiză de sistem Antropologie socială Cultură - Civilizaţie - Cuba Lucrări de popularizare Ştiinţe socio-umane Transport fluvial Economie - Cercetări - Basarabia Cercetări bibliografice Culegere de probleme Laminarea metalelor Organizaţii de construcţii Cercetări matematice Strategii Metalurgia neferoasă Planificare economică Materiale de construcţii Dezvoltare socială - Rusia Ghiduri bibliografice Economie Prelucrarea cerealelor Autofinanţare Concurenţa economică Satul Petreşti, Bălţi Transport rutier Gospodărie Comunală şi Locativă Cereale Cultivare Exploatare Direcții de dezvoltare Economie - Conducere de stat Economie - Ţări capitaliste Ţărilor OCDE Construcţie de maşini Psihologie Cărbune Alimentaţie publică, întreprinderi Infrastructură Sec. "18" Sisteme de transport Oameni de afaceri Producţie automatizată Personalitate Represiune comunistă Conferinţe internaţionale Întocmire Complexe energetice cu combustibil Pronunție corectă Emisiuni radiofonice Economie - Azerbaidjan European Community Piaţă Piaţă - Reglare Norvegia Culturi cerealiere - Rusia Şcoala Preţuri şi tarife Perioada stalinistă (1944-1953)
Vă rugăm să schimbaţi parola