Muncă

Prezentare generală
Lucrări: 170 lucrari in 179 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Făuritori ai zilei de mîne de: (Text tipărit)
Subiecte
Coduri Igiena muncii Organizare internaţională Mişcare muncitorească - Istorie Socialism Forţa de muncă Dezvoltare economică Țările socialiste Femei Psihologie industrială Organizarea şi reglementarea internaţională a muncii Muncă interzisă Muncă - Relaţii patroni-salariaţi Automatizare Mărfuri alimentare - Comerţ - Automatizare Bioeconomică Aspecte etice Capacitate de muncă Pomicultură Calitate International Labour Conference Satisfacție profesională Dreptul muncii - Rep.Moldova Igienă Psihologie profesională Resurse umane Date statistice Salarii Violenţă la locul de muncă Activitate profesională Legislaţie Drepturile femeii profesii Intelectul artificial și roboții Evaluare Asigurare Catolicism Biserica romano-catolică Activitate de muncă Documente normative Muncă - Organizare periodice Dreptul la muncă Salarizare Marxism-leninism Heraldică Conferințe științifice Relaţii de muncă Organizarea internatională a muncii Agricultori Sociologie Sociologia muncii Egalitate gender Asociaţii agroindustriale Poporul sovietic Carnete de muncă Emoţii Calitatea în industrie Muncă - Calitate Drept Personalităţi Psihoigienă Activitate nocturnă Distincții de stat Muncă - Organizarea ştiinţifică Psihologie pedagogică Organizaţia Internaţională a Muncii Sociologiâ Protecţia muncii Asistenţă socială Boli profesionale Parteneriat social Intensificare U.R.S.S. Istorie economică Energie Cultură - Istorie - România PCUS - Istorie Muncă - Studii sociologice - Rep.Moldova Forţă de muncă - Plasare Evaluarea muncii Baze psihofiziologice Muncitori Industria cărnii Complexe agroindustriale Relaţii de cooperare Habarovsk Muncă (etică) Tineret - Integrare profesională Productie Dreptul muncii Dreptul muncii - Conferinţe Lenin, Vladimir I. Accidente de muncă Organizarea Internaţională a muncii Management Reglementare internaţională Patologie Femei - Egalitate profesională Motivare Muncă - Rep. Moldova Etică Etnografie Stagiu de muncă Muncă - Legislaţie Alegerea profesiei (lit. pentru copii) Studenţi - Activităţi de muncă Aspect antropologic Viaţa economică Codul muncii Organizarea internaţională a muncii Convenții Conferinţe Piaţa muncii Economie Educaţie extraşcolară Studii sociologice Factorul uman Preţuri Stimulare materială istorie Stimulare morală Marele Război pentru Apărarea Patriei Rezultate economice în scopul impozitării Emoţii -Psihologie Popoarele din Nord Evidenţă Forme primitive estetica Reglementarea internaţională a muncii Politica statului Muncă - Socialism Probleme generale Securitatea muncii Produse alimentare Cooperative agricole industrie Disciplina muncii Patron-salariaţi Sindicate Educaţie Ergonomie 1941-1945 Economie mondială Caucazul de Nord - Istorie Servicii culturale Muncă - Economie Psihofiziologie Virtuţi creştine Aspect istoric Norme de timp Violenţă Aspecte sociale Culegeri Organizarea muncii Psihologie Moldova - Date statistice Organizare Evidenţă personalului Vederea Tineret Motivarea muncii Dreptul Întocmire Trud Crimă organizată Investigații Disciplină Psihologia inginerului Femei - Drepturi umane - Etică Studenţime Structură socială
Vă rugăm să schimbaţi parola