Relaţii internaţionale

Prezentare generală
Lucrări: 763 lucrari in 770 publicatii in 15 limbi
Titlurile
Annual report on OSCE activities 2002 de: Organization for Security and Co-operation in Europe (Text tipărit)
Балканам - мир и сотрудничество de: Язькова, Алла Алексеевна (Text tipărit)
Subiecte
Consiliul Europei - Activitate internaţională Educaţie - Europa Dezvoltare social-economică Drept internaţional Consiliul Europei - Ghiduri Sec.20 Conflicte interetnice Problema Cambodgiei în relaţii internaţionale Politică externă - URSS Relaţii moldo-ucrainene Politică mondială Personalităţi Franţa - Economie Politică de expansiune - Europa Politica externă - Moldova Drept diplomatic Politica mondială Organizaţii internaţionale - Europa Biblioteci Moldova - Franţa Transnistria Editura "Litera" Cernăuţi Carta Europeană a Limbilor Geopolitică Misiuni diplomatice Istori Mass media Acorduri de asociere Diplomaţie publică sec.18 China - Rusia Uniunea Europeană - Activitate Lucrări de zidărie Consiliul Europei (Strasbourg) Conflict internaţional Azerbaidjan Situaţie economică URSS - Austria Rusia - Politică externă Strategii geopolitice Negocieri comerciale Terminologie specială Polonezi în lume Rep. Moldova Înarmare - U.R.S.S. Minorităţi etnice Integrarea europeană - Republica Moldova Situaţia politică 1990-1991 Rusia - Japonia Securitate regională Diaspora Aspect politico-economic Țările socialiste Postmodernism Sec. 16-19 România - Istorie politică, sec.20 Comunicarea profesională Ţări socialiste Rusia - Brazilia Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului - URSS Echilibrul puterilor Studenți - Practică de producere Biopolitică Administraţie de stat Conflict Revoluţia rusă Restructurarea social-economică Relaţii internaţionale - Asia Aspecte istorice România - Israel Relaţii româno-israeliene 1918-1948 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Zone conflictogene 1855-1881 Partide comuniste Politică externă - Kazahstan, sec.20 Universitatea din Cluj - Istorie Influenţa politică 1911-1913 Uniunea Europeană - România - Moldova Relaţii româno-spaniole Sfântul Imperiu Roman Rusia - India Managementul carierei Politică internă - Republica Moldova Securitate informaţională - Tehnologii noi Istorie mondială Cultură - Rusia 1914 1801-1917 România - Istorie - 1923-1937 Uniunea Europeană Religie şi politică Războiul din Golful Persic România Situaţie politică Relaţii internaţionale - Istorie NATO Olanda Politică externă - Europa România - Istorie, sec.20 Tehnică Tehnologie alimentară Rusia Organizaţii internaţionale Uniunea Sovietică în al doilea război mondial Integrare europeană Istorie politică Politică culturală Hanova sec. 20 Germania Istorie Rusia - SUA Diplomaţie economică NATO - Securitate Religie - Rol cultural S.U.A. - Rusia Uniunea Europeană - Japonia Statele Unite ale Americii România - Istoria modernă Expansionism economic Populaţie multietnică Relaţii interculturale Terorism internaţional Securitate energetică Securitate colectivă - Europa Morală internaţională America Latină - Istorie China Dicţionare terminologice - Geopolitică Politică externă - Olanda Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - Activitate internaţională Politică externă - Ţările arabe Situaţia politică - Uniunea Sovietică - Memorii State postcomuniste Zilele Culturii Republicii Moldova în Rusia MOLDEXPO - Expoziţie România - Italia Politică mondială, 1989- Acte juridice Elveţia - Uniunea Europeană Internaţionalism socialist Dezvoltare socio-economică Diaspora azerbaijană Relaţii etnice Propagandă politică Război informaţional Cultura comunicării 1933-1938 Relaţii româno-germane - Istorie Refugiaţi Aspect socio-politic Dezvoltare durabilă Aspecte ecologice Integrare economică europeană Politică de apărare Uniunea Europeană - Cooperare Relaţii româno-letone studiu Politică internaţională - Uniunea Europeană profesii Primul Război Mondial - Istorie Activitatea organizațiilor internaționale Conceptul păcii Efect economic Crize economice Ţările Asiei 1789-1900 Covid-19 - Impact 1900-1945 1914-1918 Dicţionare bilingve - Rus-german Turcia - Istorie, sec. 20 Uniunea Europeană - Politică externă Sociologie politică Geopolitică Congrese Enciclopedii Sec. XXI Universitatea de Tehnologii din Brno Istorie militară Publicaţii ale conferinţelor Educaţie de cetăţean Materiale audiovizuale Grecia Politică Moldova Extindere Politică externâ - Olanda Războiul rece Europa - Situaţie politică Conferințe științifice Conferinţe ştiinţifice România în al doilea război mondial România Drept european Ucraina Sec. 20 Europa - Istorie Teatrul "Eugene Ionesco" Moldova - NATO Moldova - România - Ucraina Politică Cântăreţi de estradă Anul 2000 - Anul Eminescu Turcia Competenţe interculturale Democraţie - Aspecte politice Feminism Dezvoltare socioumană Uniunea Sovietică - Istorie Serbia - Rusia Personalitate juridică internaţională ONU - Activitate Irac Imaginar social - Ucraina Marxism Limba franceză pentru alolingvi Olanda - Istorie Globalizarea economiei mondiale Minorităţi naţionale Africa - Istorie România - China Securitate naţională Drept maritim Economie internaţională Politică externă - URSS - Istorie Sisteme politice 1937-1938 Asia Europa - Economie Politică externă - Rusia Arme nucleare Manifestări culturale Politica culturală Cooperare europeană Cooperare regională - Europa Politică externă - Uniunea Sovetică Tratate internaţionale Diplomaţie - România Religie - Rol politic Politici culturale Ţările Asiei Centrale - Afganistan Sec. 19-20 Organizaţia Naţiunilor Unite s. 16-20 Azeri 1917-1940 Uniunea Europeană - Republica Moldova Iran - S.U.A. Schimbări sociale Strategii geopolitice Război rece Biografii Securitate economică Neocolonialism 1821-1859 Intelectualitate Comunitatea Statelor Independente Filosofie contemporană 1945-1989 Biserica şi statul Terorism - Combatere - Cooperare internaţională 1946-1948 Organizații de tineret Democraţie - Europa de Est Corupţie Multiculturalism Relaţii economice Practică de producere Securitate socală Arctica Aspect politic Securitate naţională - Republica Moldova Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Ţările Africii 1917-1947 Învăţarea pe tot parcursul vieții Atlase Primul Război Mondial Republica Populară Chineză Relaţii ruso-azerbaidjane Dezvoltare economico-socială Conflictul din Cipru Literatură rusă - Critică şi interpretare Sancţiuni economico-financiare Echilibrul strategic Monarhie constituţională - România Conflicte internaţionale - Prevenire Studenţi Utilizare Colaborare internatională - Europa China - Situaţie politică Educaţie internaţională Combatere internaţională Fascism Moldova - Istorie Problema Kurdă Cooperare internaţională Coexistenţă paşnică Cultură politică Activitate internaţională Politică externă - România Universităţi Documente şi materiale Manuale Cooperare culturală Moldova - România Zilele Francofoniei în Moldova Uniunea Arhitecţilor Ciobanu, Ghenadie (despre) Grecu, Sandu (despre) Tinere talente Zilele Latinităţii Tratate internaţionale (drept) 1989- U.R.S.S. - Vietnam Securitate internaţională Uniunea Europeană - Rusia Sec. 20 Politică internaţională Parteneriatul Estic Afganistan Rusia - Asia China - Africa Austria - Uniunea Europeană s. 21 1920-1994 Politică externă - Franţa Dezvoltare social-economică - Ţările bazinului Caribic Basarabia - Istorie România - Istorie, sec.18 Securitatea Europei Moscova Cinematografie Săptămâna filmului spaniol Securitate externă - Rusia Istorie - Sec. 19-20 Războiul din Crimeea Dicţionare bilingve Polonia - Istorie 1964-2014 România - Polonia islam Acordul de asociere Regiunea Asia - Pacific Țările Uniunii Europene Şcoli şi curente Relaţii externe 1821-1854 Neutralitate Influență mondială Colaborare internatională Popoare turcice Relaţii socioculturale Reglementarea conflictelor Conflictul transnistrean Ţări dezvoltate 1916-1931 Uniunea Europeană - China Rusia - Statele Unite ale Americii Politică economică Clasa muncitoare - U.R.S.S. Sec. 17-18 Relaţii internaţionale - Africa Sec. "18-19" Prezentări istorice Politică externă - China RSS Moldovenească Kazahstan Polonezi NATO - Extindere Politologie Conflictul etnic armeano-turc - Istorie Documente diplomatice franceze Aspecte politico-economice Relaţii polono-ruse 1648-1991 Crize politico-militare - Reglementare Educație civică - Drepturile omului Cooperare internaţională - Europa Economie politică - Relaţii internaţionale Securitate colectivă Oceanul Indian - Zona păcii Ţări nealiniate Uniunea Europeană - Istorie ştiinţă Reglementare Politică naţională Sovetsko-âponskie otnošeniâ Transilvania - Istorie Afaceri - CSJ Alocuţiuni Interpreţi de muzică - România Integrare europeană - Republica Moldova Globalizare 1940-1945 Cadre - Pregătire Politică internă Dezarmare Aspecte juridice Doctrina militară - Rusia Ţări capitaliste Criza politico-economică - Ucraina Dicţionare terminologice Franţa - Istorie Aspect juridic Marea Britanie - Istorie Relaţii germano-ruse SUA Parteneriat Metodologie didactică s.21 Armenia - Istorie Relaţii internaţionale - America Centrală România - Franţa Forţele armate Convenţii internaţionale Politică internă - Uniunea Sovietică Expoziţii de pictură Manifestări culturale - Chisinău Rusia - Istorie, 1914-1917 Documente diplomatice Putere politică Export - Rep.Moldova NATO - Activitate internaţională Limba france Drept internaţional public Dicţionare bilingve - Rus-englez Limba engleză - Traducere Rusia - Europa 1938-1941 Presiuni politice Politică externă - S.U.A. Problema divizării Ciprului Interese politice Ţările dunărene Aspecte filosofice Relaţii franco-române - Istorie Management Serviciul Special de Informaţie - România Politică și guvernare Personalităţi - Biografii Dezvoltare social economică - Țări dezvoltate Guvernare Integrarea economică europeană Geopolitica Democraţie - Aspecte geopolitice Brexit-retragerea Regatului Unit din UE Securitate Sec. 19-20 (G) Paradiplomație 1919-2019 Proiectul Erasmus+ COMPASS s. 20 Statul Condiţii social-economice Situaţia politică - Coreea de Sud Piaţă de capital - Republica Moldova Reforme politice China - Probleme ecologice Teste Relaţii româno-americane Reforme Româno-spaniole Soluţionare Republica Moldova Relaţii turco-bulgare Strategii de dezvoltare NISPAcee – Comunitate academică State Cooperare europeană - Republica Moldova Guvernare politică Estonia - Istorie Prognozare Pronostic social Coexistenţa paşnică istorie Economie Europa de Sud-Est OSCE Diplomaţie Conferinţe Vizite oficiale Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Război mondial, al 2-lea O.N.U. Prezenţe peste hotare Sala cu Orgă Donaţie de carte Jocurile Delfice Parlamentul R. Moldova Integrare europeană - Rep. Moldova Economie mondială - Istorie Mişcări naţionale sec.16-17 Basarabia Republica Moldova - Uniunea Europeană sec. 19-20 Arme nucleare - Limitare Sec. 21 Terminologie socio-politică Nemți 1945-1991 Lume multipolară Chile - Istorie Relaţii româno-chineze 1880-1974 Suveranitate Dispute teritoriale Servicii secrete - S.U.A. Relaţii economice internaţionale Zona pacifică Teorii politice - Ţările Orientale Coreea de Nord Ştiinţe umane PCUS Rusia - Vatican Seminare Muzeul Naţional de Arte Plastice Compania "Union Fenosa" Laureaţi Festivaluri Tensiune geopolitică 1938-1940 Politică energetică Cooperare financiară internaţională Curriculum Curriculum universitar Diplomatică Politică externă - Federaţia Rusă Migraţie 1918-1958 UNESCO Sec. 20-21 Occident - Rusia Carieră Relaţii turco-române Programe Securitate umană Relaţii armeano-turce lingvistic Literatură franceză - Critică și interpretare Cultură - Franţa Aspecte istorico-sociale Activitate ştiinţifică Resurse energetice 1948-1991 Dezvoltarea agriculturii ecologice Partide şi mişcări politice Restructurare Rusofobie Statut politico-juridic Influenţarea opiniei publice Drept vamal Politică - Federaţia Rusă Valorificare sec. XVIII-XX Strategii educaționale Istorie - Franța Puterea militară 1923-1937 Covid-19 Politică externă sec. 20 Consiliul Europei sec.14-19 Situaţie politică - Liban OSCE - Activitate internaţională documente Politică externă - Moldova Politică externă - Rep.Moldova Uniunea Sovietică Vizity gosudarstvennyh i političeskih deâtelej SSSR v Âponiû Problema Basarabiei - Relaţii internaţionale Comunism Concerte Interviuri Teatrul Municipal "Satiricus - I.L. Caragiale" educaţie, învăţămînt Republica Moldova - Situaţie politică, 1991- Războiul franco-austro-sard Funcţionari publici Diplomaţie - România - Istorie România - Istorie - Personalităţi 1964 1992- 1853-1956 Rusia - Istorie Minorităţi etnice - Germani - Polonia Ministerul afacerilor externe - Istorie Politica statului Ţările postsocialiste Situaţie politică - Coreea Diplomaţi Situaţie politică - Ţările lumii România - Istorie, sec. 19-20 Relaţii sovieto-japoneze Rusia - Uniunea Europeană Gala filmului spaniol Expoziţii Regizori de cinema Erevan Războaie locale Tratatul Atlanticul de Nord Politică externă - URSS - Istorie, 1939-1945 Controverse teritoriale româno-ruse Rusia - China Legitimitate Organizaţii internaţionale - Rep.Moldova Ghid Opinie publica - Rusia Imaginea Franței interviuri Strategii tehnologice Sindicate Conflicte etnopolitice Conflicte teritoriale Organizații internaționale - Activitate Prognoze Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Aspect istoric Politică internaţională - Relații ruso-americane Parlament - Activitate Transport international Aspecte geopolitice Război nuclear Securitate naţională - Republica Moldova Coronavirus (COVID-19) Alegeri prezidenţiale - SUA Lupta pentru independență Formare profesională Cehia - Istorie Dreptul organizaţiilor internaţionale 1870-1876 Instituţia prezidenţială Tratate Tehnologii şi inovaţii Geopolitică - Bazinul Mării Negre Plebiscit Crize politice Probleme şi soluţii Academia de Administrare Publică 1918-1919 1871-1918 Securitate de Stat Pace Convenţii internaţionale - Europa Democraţie Conflicte internaţionale Conflict militar Relaţii internaţionale mondiale Europa Islam - Istorie Cultură Politica externă Politica externă - România Culegeri Problema Basarabiei Politică militară Academia de Studii Economice din Moldova Turnee în Moldova Cluj Teatrul Municipal "Satiricus" Cooperare internaţională - Europa Securitate naţională - Rep.Moldova - Aspecte internaţionale Tineret 1919-1920 Rusia - Țările Occidentului 1914-1917 Corespondenţă secretă Geopolitică mondială Relaţii internaţionale - Uniunea Europeană Relaţii diplomatice Oceane Cultura politică Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - Documente Problema Iracului Relaţii moldo-române Omaha Universitatea Nerbaska din Omaha, SUA Zilele Culturii Republicii Moldova în Ucraina Cultura muzicală Instruire Rusia - America Latină Norvegia Politica internaţională Uniunea Euroasiatică Prognozare economică Spectacole teatrale 1939-1945 Cooperare economică Germania nazistă Aspecte socio-economice Jurisprudenţă Conferinţe internaţionale Rusia - Marea Britanie s. 20-21 Istorie universală modernă Diplomați - Carieră Dezvoltare socială - Bosnia şi Herţegovina Ghiduri practice Organe de stat Servicii secrete Influenţă politică Strategii Sec. 19 Interese geostrategice Sec. "18" Politica externă - U.R.S.S Prevenire Afaceri internaţionale Blocuri militare Politică internaţională - Europa Diplomaţie militară Securitate internaţională - NATO România - URSS Pandemii Bussines Regiunea Mediterană
Vă rugăm să schimbaţi parola