Relaţii internaţionale

Prezentare generală
Lucrări: 763 lucrari in 770 publicatii in 15 limbi
Titlurile
Annual report on OSCE activities 2002 de: Organization for Security and Co-operation in Europe (Text tipărit)
Балканам - мир и сотрудничество de: Язькова, Алла Алексеевна (Text tipărit)
Subiecte
Consiliul Europei - Activitate internaţională Educaţie - Europa Dezvoltare social-economică Drept internaţional Consiliul Europei - Ghiduri Sec.20 Conflicte interetnice Problema Cambodgiei în relaţii internaţionale Politică externă - URSS Politică mondială Personalităţi Franţa - Economie Drept diplomatic Politica mondială Înarmare - U.R.S.S. Organizaţii internaţionale - Europa Uniunea Europeană - Activitate Biblioteci Moldova - Franţa Transnistria Lucrări de zidărie Editura "Litera" Consiliul Europei (Strasbourg) sec.18 Relaţii moldo-ucrainene Politică de expansiune - Europa Politica externă - Moldova Cernăuţi Geopolitică Misiuni diplomatice Azerbaidjan Istori Mass media Situaţie economică Acorduri de asociere Rusia - Politică externă Diplomaţie publică Negocieri comerciale Terminologie specială Polonezi în lume Rep. Moldova China - Rusia Minorităţi etnice 1990-1991 Rusia - Japonia Securitate regională Diaspora Influenţa politică Aspect politico-economic Țările socialiste Uniunea Europeană - România - Moldova Relaţii româno-spaniole Sec. 16-19 România - Istorie politică, sec.20 Comunicarea profesională Ţări socialiste Rusia - Brazilia Rusia - India Uniunea Leninistă Comunistă a Tineretului - URSS Managementul carierei Echilibrul puterilor Politică internă - Republica Moldova Securitate informaţională - Tehnologii noi Studenți - Practică de producere Istorie mondială Biopolitică Administraţie de stat Conflict Revoluţia rusă Restructurarea social-economică Cultură - Rusia Sfântul Imperiu Roman Relaţii internaţionale - Asia Aspecte istorice România - Israel Relaţii româno-israeliene 1914 1918-1948 1801-1917 Zone conflictogene 1855-1881 Partide comuniste Carta Europeană a Limbilor Conflict internaţional URSS - Austria Strategii geopolitice Situaţia politică Integrarea europeană - Republica Moldova Politică externă - Kazahstan, sec.20 Universitatea din Cluj - Istorie 1911-1913 Postmodernism România - Istorie - 1923-1937 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice Uniunea Europeană Securitate colectivă - Europa Morală internaţională Războiul din Golful Persic China România Dicţionare terminologice - Geopolitică Situaţie politică Relaţii internaţionale - Istorie NATO Politică externă - Europa România - Istorie, sec.20 Tehnică Rusia Organizaţii internaţionale Situaţia politică - Uniunea Sovietică - Memorii State postcomuniste Integrare europeană Istorie politică Politică culturală Hanova MOLDEXPO - Expoziţie Religie şi politică Politică externă - Olanda Olanda Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - Activitate internaţională Politică externă - Ţările arabe Tehnologie alimentară Uniunea Sovietică în al doilea război mondial Zilele Culturii Republicii Moldova în Rusia sec. 20 Germania Istorie România - Italia Rusia - SUA Diplomaţie economică Politică mondială, 1989- NATO - Securitate Acte juridice Religie - Rol cultural S.U.A. - Rusia Uniunea Europeană - Japonia Statele Unite ale Americii România - Istoria modernă Dicţionare bilingve - Rus-german Internaţionalism socialist Populaţie multietnică Relaţii interculturale America Latină - Istorie Dezvoltare socio-economică Elveţia - Uniunea Europeană Securitate energetică Diaspora azerbaijană Relaţii etnice Propagandă politică Război informaţional Cultura comunicării Sociologie politică 1933-1938 Relaţii româno-germane - Istorie Geopolitică Refugiaţi Aspect socio-politic Dezvoltare durabilă Aspecte ecologice Integrare economică europeană Politică de apărare Uniunea Europeană - Cooperare Congrese Enciclopedii Relaţii româno-letone studiu Sec. XXI Politică internaţională - Uniunea Europeană profesii Primul Război Mondial - Istorie Activitatea organizațiilor internaționale Efect economic Crize economice Istorie militară Ţările Asiei 1789-1900 Covid-19 - Impact 1900-1945 Publicaţii ale conferinţelor 1914-1918 Expansionism economic Terorism internaţional Turcia - Istorie, sec. 20 Uniunea Europeană - Politică externă Conceptul păcii Universitatea de Tehnologii din Brno Educaţie de cetăţean Materiale audiovizuale Politică externă - URSS - Istorie Sisteme politice 1937-1938 Asia Politică Moldova Extindere Politică externâ - Olanda Europa - Economie Războiul rece Europa - Situaţie politică Politică externă - Rusia Conferințe științifice Conferinţe ştiinţifice România în al doilea război mondial România Drept european Arme nucleare Ucraina Sec. 20 Europa - Istorie Manifestări culturale Teatrul "Eugene Ionesco" Moldova - NATO Moldova - România - Ucraina Politica culturală Politică Cântăreţi de estradă Grecia Republica Populară Chineză Anul 2000 - Anul Eminescu Turcia Competenţe interculturale Cooperare europeană Democraţie - Aspecte politice Feminism Dezvoltare socioumană Uniunea Sovietică - Istorie Politică externă - Uniunea Sovetică Tratate internaţionale Diplomaţie - România Serbia - Rusia Personalitate juridică internaţională ONU - Activitate Politici culturale Imaginar social - Ucraina Ţările Asiei Centrale - Afganistan Marxism Limba franceză pentru alolingvi Olanda - Istorie Globalizarea economiei mondiale Minorităţi naţionale Africa - Istorie România - China Securitate naţională Organizaţia Naţiunilor Unite s. 16-20 Drept maritim Economie internaţională Relaţii ruso-azerbaidjane Azeri 1917-1940 Uniunea Europeană - Republica Moldova Dezvoltare economico-socială Iran - S.U.A. Schimbări sociale Strategii geopolitice Război rece Biografii Securitate economică Neocolonialism 1821-1859 Intelectualitate Comunitatea Statelor Independente Filosofie contemporană Biserica şi statul Terorism - Combatere - Cooperare internaţională 1946-1948 Organizații de tineret Corupţie Multiculturalism Practică de producere Securitate socală Sancţiuni economico-financiare Arctica Aspect politic Securitate naţională - Republica Moldova Echilibrul strategic Literatură rusă - Critică şi interpretare Monarhie constituţională - România Academia de Administrare Publică - Republica Moldova Ţările Africii 1917-1947 Învăţarea pe tot parcursul vieții Atlase Primul Război Mondial Cooperare regională - Europa Religie - Rol politic Irac Sec. 19-20 Conflictul din Cipru 1945-1989 Democraţie - Europa de Est Relaţii economice Conflicte internaţionale - Prevenire Studenţi Utilizare Politică externă - Franţa Dezvoltare social-economică - Ţările bazinului Caribic Colaborare internatională - Europa Educaţie internaţională Combatere internaţională Fascism islam Basarabia - Istorie Moldova - Istorie Problema Kurdă Cooperare internaţională Coexistenţă paşnică Cultură politică Activitate internaţională Politică externă - România România - Istorie, sec.18 Universităţi Securitatea Europei Documente şi materiale Manuale Moldova - România Zilele Francofoniei în Moldova Moscova Cinematografie Cooperare culturală China - Situaţie politică Uniunea Arhitecţilor Ciobanu, Ghenadie (despre) Săptămâna filmului spaniol Tinere talente Tratate internaţionale (drept) 1989- U.R.S.S. - Vietnam Securitate externă - Rusia Securitate internaţională Uniunea Europeană - Rusia Sec. 20 Politică internaţională Parteneriatul Estic Afganistan Războiul din Crimeea Rusia - Asia Dicţionare bilingve Politică externă - China Austria - Uniunea Europeană Polonia - Istorie România - Polonia s. 21 1920-1994 Acordul de asociere Kazahstan Țările Uniunii Europene Şcoli şi curente Relaţii externe 1821-1854 Neutralitate Influență mondială Colaborare internatională Popoare turcice Relaţii socioculturale Reglementarea conflictelor Conflictul transnistrean Politologie Ţări dezvoltate 1916-1931 Uniunea Europeană - China Rusia - Statele Unite ale Americii Politică economică Conflictul etnic armeano-turc - Istorie Clasa muncitoare - U.R.S.S. Documente diplomatice franceze Aspecte politico-economice Sec. 17-18 Relaţii internaţionale - Africa Relaţii polono-ruse Sec. "18-19" Prezentări istorice 1648-1991 Grecu, Sandu (despre) Zilele Latinităţii Istorie - Sec. 19-20 China - Africa RSS Moldovenească 1964-2014 Regiunea Asia - Pacific Polonezi NATO - Extindere Crize politico-militare - Reglementare Educație civică - Drepturile omului Relaţii internaţionale - America Centrală Cooperare internaţională - Europa Economie politică - Relaţii internaţionale Securitate colectivă Oceanul Indian - Zona păcii Ţări nealiniate ştiinţă Reglementare Politică naţională Sovetsko-âponskie otnošeniâ Convenţii internaţionale Transilvania - Istorie Politică internă - Uniunea Sovietică Afaceri - CSJ Expoziţii de pictură Situaţia politică - Coreea de Sud Uniunea Europeană - Istorie Forţele armate Alocuţiuni Interpreţi de muzică - România Manifestări culturale - Chisinău Integrare europeană - Republica Moldova Globalizare Piaţă de capital - Republica Moldova România - Franţa 1940-1945 Politică internă Documente diplomatice Dezarmare Export - Rep.Moldova Aspecte juridice Ţări capitaliste NATO - Activitate internaţională Rusia - Istorie, 1914-1917 Limba france Drept internaţional public Dicţionare terminologice Franţa - Istorie Dicţionare bilingve - Rus-englez Limba engleză - Traducere Aspect juridic Marea Britanie - Istorie Relaţii germano-ruse 1938-1941 SUA Parteneriat Metodologie didactică s.21 Armenia - Istorie Presiuni politice Reforme politice Politică externă - S.U.A. Teste Interese politice Relaţii româno-americane Reforme Ţările dunărene Aspecte filosofice Româno-spaniole Soluţionare Republica Moldova Relaţii franco-române - Istorie Management Serviciul Special de Informaţie - România Politică și guvernare Relaţii turco-bulgare Personalităţi - Biografii Dezvoltare social economică - Țări dezvoltate Guvernare Integrarea economică europeană Geopolitica Estonia - Istorie Democraţie - Aspecte geopolitice Brexit-retragerea Regatului Unit din UE Securitate Sec. 19-20 (G) Strategii de dezvoltare Paradiplomație 1919-2019 State Cooperare europeană - Republica Moldova Guvernare politică Proiectul Erasmus+ COMPASS s. 20 Statul Condiţii social-economice Cadre - Pregătire Putere politică Doctrina militară - Rusia Criza politico-economică - Ucraina Rusia - Europa China - Probleme ecologice Problema divizării Ciprului NISPAcee – Comunitate academică Prognozare Pronostic social Coexistenţa paşnică istorie Economie Europa de Sud-Est Coreea de Nord OSCE Diplomaţie Conferinţe Ştiinţe umane PCUS Vizite oficiale Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Restructurare Război mondial, al 2-lea O.N.U. Prezenţe peste hotare Seminare Sala cu Orgă Donaţie de carte Muzeul Naţional de Arte Plastice Parlamentul R. Moldova Teorii politice - Ţările Orientale Compania "Union Fenosa" Jocurile Delfice Festivaluri Laureaţi Integrare europeană - Rep. Moldova Mişcări naţionale sec.16-17 Basarabia Tensiune geopolitică Rusia - Vatican Republica Moldova - Uniunea Europeană sec. 19-20 Arme nucleare - Limitare Sec. 21 Terminologie socio-politică Nemți 1945-1991 Chile - Istorie Relaţii româno-chineze 1880-1974 Servicii secrete - S.U.A. Relaţii economice internaţionale Cooperare financiară internaţională Curriculum Curriculum universitar Zona pacifică Diplomatică Rusofobie Politică externă - Federaţia Rusă Migraţie Statut politico-juridic Partide şi mişcări politice Influenţarea opiniei publice Drept vamal 1918-1958 UNESCO Sec. 20-21 Politică - Federaţia Rusă Occident - Rusia Carieră Relaţii turco-române Programe Securitate umană Relaţii armeano-turce lingvistic Valorificare Covid-19 sec. XVIII-XX Literatură franceză - Critică și interpretare Cultură - Franţa Aspecte istorico-sociale Activitate ştiinţifică Strategii educaționale Istorie - Franța 1948-1991 Dezvoltarea agriculturii ecologice Puterea militară Economie mondială - Istorie 1938-1940 Lume multipolară Suveranitate Dispute teritoriale Politică energetică Resurse energetice 1923-1937 Politică externă sec. 20 Consiliul Europei Situaţie politică - Coreea sec.14-19 Situaţie politică - Liban Situaţie politică - Ţările lumii OSCE - Activitate internaţională documente România - Istorie, sec. 19-20 Politică externă - Moldova Politică externă - Rep.Moldova Uniunea Sovietică Vizity gosudarstvennyh i političeskih deâtelej SSSR v Âponiû Relaţii sovieto-japoneze Problema Basarabiei - Relaţii internaţionale Comunism Concerte Interviuri Expoziţii Teatrul Municipal "Satiricus - I.L. Caragiale" Diplomaţi Gala filmului spaniol educaţie, învăţămînt Erevan Republica Moldova - Situaţie politică, 1991- Funcţionari publici Diplomaţie - România - Istorie România - Istorie - Personalităţi 1964 Controverse teritoriale româno-ruse Rusia - Uniunea Europeană 1853-1956 Rusia - Istorie Tratate Legitimitate Minorităţi etnice - Germani - Polonia Ministerul afacerilor externe - Istorie Rusia - China Politica statului Ţările postsocialiste Ghid Opinie publica - Rusia Imaginea Franței interviuri Geopolitică - Bazinul Mării Negre Strategii tehnologice Plebiscit Crize politice Sindicate Conflicte etnopolitice Conflicte teritoriale Organizații internaționale - Activitate Prognoze Studenţi - Instituţii superioare - Lucrări practice Aspect istoric Probleme şi soluţii Politică internaţională - Relații ruso-americane Pace Transport international Aspecte geopolitice Război nuclear Securitate naţională - Republica Moldova Coronavirus (COVID-19) Academia de Administrare Publică Alegeri prezidenţiale - SUA Lupta pentru independență 1918-1919 Cehia - Istorie Dreptul organizaţiilor internaţionale 1870-1876 Instituţia prezidenţială Securitate de Stat Regizori de cinema Războaie locale Războiul franco-austro-sard Tratatul Atlanticul de Nord Politică externă - URSS - Istorie, 1939-1945 1992- Organizaţii internaţionale - Rep.Moldova Tehnologii şi inovaţii Parlament - Activitate Formare profesională 1871-1918 Convenţii internaţionale - Europa Democraţie Conflicte internaţionale Conflict militar Relaţii internaţionale mondiale Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - Documente Islam - Istorie Problema Iracului Cultură Politica externă Relaţii moldo-române Culegeri Problema Basarabiei Politică militară Academia de Studii Economice din Moldova Zilele Culturii Republicii Moldova în Ucraina Turnee în Moldova Spectacole teatrale Cluj Europa Politica externă - România Omaha Universitatea Nerbaska din Omaha, SUA Teatrul Municipal "Satiricus" Cooperare internaţională - Europa Cultura muzicală Tineret Norvegia 1919-1920 1914-1917 Geopolitică mondială Relaţii internaţionale - Uniunea Europeană Relaţii diplomatice Oceane Cultura politică Prognozare economică 1939-1945 Cooperare economică Diplomaţie militară Germania nazistă Jurisprudenţă Conferinţe internaţionale Rusia - Marea Britanie Securitate internaţională - NATO s. 20-21 Istorie universală modernă Diplomați - Carieră România - URSS Dezvoltare socială - Bosnia şi Herţegovina Ghiduri practice Servicii secrete Influenţă politică Strategii Sec. 19 Interese geostrategice Sec. "18" Politica externă - U.R.S.S Prevenire Pandemii Afaceri internaţionale Bussines Regiunea Mediterană Blocuri militare Politică internaţională - Europa Securitate naţională - Rep.Moldova - Aspecte internaţionale Instruire Rusia - America Latină Rusia - Țările Occidentului Corespondenţă secretă Politica internaţională Uniunea Euroasiatică Aspecte socio-economice Organe de stat
Vă rugăm să schimbaţi parola