Conferinţe internaţionale

Prezentare generală
Lucrări: 214 lucrari in 299 publicatii in 10 limbi
Titlurile
O experienţă inedită de: Mihăilescu, Crina (Text tipărit)
Subiecte
Urbanism - Rep. Moldova Gurie Grosu, mitropolit Reformă administrativ-teritorială Educaţie socială - Republica Moldova Sisteme electorale - Rep.Moldova Testare Cultură - Balcani Concurenţă economică Institutul de Chimie Comunicări Justiţie - Reforme Ştiinţe politice Codul civil - Republica Moldova Comunicare interculturală Curtea constituţională - Rep.Moldova Dezvoltare social-economică Factori de creștere economică Minorităţi etnice Conflicte sociale Electronică - Aplicări radio şi televiziune Geopolitică Arheologie preistorică Protecţie Drepturile omului (drept constituţional) Calculatoare Universitatea Interregională din Tiraspol Dezvoltare socială Aspect economic Tehnologii informaţionale Administraţie publică - Activitate Drept civil - Obligaţii Economie agrară Ştiinţa istoriei Personalităţi Lingvişti Aspecte istorico-culturale Relaţii interculturale Fondul de Investiţii Sociale din R. Moldova Diversitate culturală Creşterea peştilor Agricultură - Dezvoltare Tehnologii Umanism (cultură în general) Civilizaţia latină Integrarea Europeană Contabilitate - Audit 1925 Ştiinţe politice Abstracte Migraţia forţei de muncă Identități naţional-culturale Universitatea de Studii Europene din Rep. Moldova Integrare economică europeană Uniunea Europeană Relaţii internaţionale - Rep.Moldova - Uniunea Europeană Jurisdicţia constituţională Valori etnoculturale Etnocultură Microelectronică Educaţie artistică Europa de Est - Istorie Relaţii moldo-bulgare - Istorie Congrese Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Educaţie morală Universitatea de Stat din Moldova Protecţia consumatorilor Contabilitate - Cercetări ştiinţifice Tehnică Transport Inteligenţă artificială Curtea Constituţională - Europa Scriitori contemporani Organizaţia Naţiunilor Unite Prim-ministru - Rep.Moldova Nefrologie Conferinţe ştiinţifice Biblioteci - Digitizare China - Cultură Civilizaţie - China Organizaţii neguvernamentale Proces electoral - Ghiduri Teoria cunoaşterii Competenţe profesionale Resurse acvatice Limbi balcanice Construcţii metalice Multiculturalism Dezvoltarea social-economică - Republica Moldova Globalizarea economiei Istorie - Europa Drept european Conferințe științifice Securitate naţională - Rep.Moldova Securitate naţională Separatism Război rece 1945-1989 Relaţii internaţionale - Bulgaria Educaţie fizică şi sport Activităţi ştiinţifice Conferințe internaționale Politică Creştere economică Cercetări ştiinţifice Ştiinţe naturale - Cercetări ştiinţifice Tehnologii - Dezvoltare Limba spaniolă - Studii Profesori universitari Sănătate - Strategii internaționale Servicii publice - Dezvoltare Consumatori - Protecţie Ingineria transporturilor Economie - Dezvoltare - Conferinţe Literatură - Conferinţe Guvernul R.Moldova Biblioteci - Funcţia comunicativă China - Civilizaţie Educaţia muzicală Industria alimentară - Tehnologii Piaţa muncii - Tineret Industria agroalimentară Umanism Studenţi Articole ştiinţifice Chimie ecologică - Cercetări Chimia mediului Creştere economică - Republica Moldova Politică economică Acordul de asociere Republica Moldova Criminologie Relaţii internaţionale - Europa - Istorie Relaţii externe Artă Răspunderea civilă Biblioteci universitare Biblioteci - Activitate ştiinţifică Drept constituţional - Europa Bioetică Optică - Fizică Universitatea Tehnică din Moldova Conferinţe - IFLA 72 Religie Management Balcanistică Ateliere didactice Motoare pentru automobile Mass-media - Internet Ocupaţii - Tineret Aspecte filosofice Interferenţe culturale Situaţie demografică - Rep.Moldova Activitate socială Constituţii - Republica Moldova Aniversări Cultură (teorie) Patrimoniu cultural Integrarea economică europeană Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Educaţie - Cercetări ştiinţifice Securitate Academia de Studii Economice din Moldova - Activități ştiinţifice Telecomunicaţii Relaţii internaţionale - Moldova Administraţie publică locală - Activitate Răspunderea penală Control bugetar Etnocultură - Republica Moldova Ştiinţe medicale Educaţie - Tehnologii informaţionale Jurnalistică Diplomaţie Farmacologie Drept - Conferinţă internaţională Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Epistemologie Societatea cunoaşterii Teoria cunoaşterii - Epistemologie Folosire Academia de Ştiinţe a Moldovei Industria alimentară - Progres tehnic Reforme judiciare Drept penal - Rusia Energetică - Republica Moldova Relaţii economice internaţionale - Rep.Moldova Politica financiară Transport maritim Contabilitate Educaţia tinerei generaţii Relaţii economice internaţionale Republica Moldova - Uniunea Europeană Învăţământ artistic Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Arheologie Epoca fierului Europa Centrală - Istorie Schimbări sociale - Europa de Est istorie Ştiinţe umane Conferinţe Egalitate de șanse Activitate ştiinţifică Antreprenoriat - Dezvoltare Știință şi cunoaștere Politică agrară Pedagogie - Conferinţe Tehnologii moderne - Predare - Învățare Contabilitate - Cercetări ştiinţifice Economie Literatură contemporană interviuri Unirea Basarabiei cu România in 1918 Administraţie publică Asociaţia Primarilor din Republica Moldova Chişinău - Istorie Patrimoniu naţional Industrie agroalimentară Construcţie de maşini - Culegeri Bloguri Educaţie fizică şi sport - Teorie Aspecte literare documente Aspect istoric Psihologie sociala Patrimoniu cultural - Republica Moldova Dezvoltare economică - România Ştiinţe juridice Ştiinţe sociale Informatică Politică externă sport Drept - Reforme Politică socială Electronică Electrotehnică Afaceri Obligaţii (drept civil) Filologie - Cercetări ştiinţifice Medicină - Conferinţe Activități științifice Aspecte demografice Relaţii internaţionale - Conferinţe Științe tehnice - Cercetări științifice Limba română - Metode didactice Biblioteci - Funcţia educativă Inteligenţă artificială - Culegeri Organe de maşini - Culegeri Jurnalismul online Aspecte lingvistice Cultură Chimie analitică cercetare ştiinţifică Psihologie Cartea Relaţii internaţionale - Ucraina Controlul constituţional Cultură fizică Cultură fizică şi sport Valori sociale - Integrare europeană Terorism - Combatere Relaţii internaţionale Politică militară Patrimoniu cultural mondial Dezvoltare socială - Aspecte economice Aspecte sociale Executor judecătoresc Construcţie de maşini Femei - Activități social-politice Patrimoniu cultural - Promovare Ştiinţe exacte Chirurgie Pedagogie - Cercetări Sisteme inteligente Studenţi - Activităţi ştiinţifice
Vă rugăm să schimbaţi parola