Patrimoniu cultural

Prezentare generală
Lucrări: 307 lucrari in 307 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Orheiul Vechi Cetatea Soroca Recenzii Monumentul "Ştefan cel Mare şi Sfânt" Protecţie internaţională Orheiul Vechi Personalităţi Protecţie UNESCO - Activitate Monumente istorice Patrimoniu urban Aspecte istorico-culturale Bunuri ecleziastice Monumente istorice - Rep. Moldova Biblioteci - Istorie Televiziune Dezvoltare urbană Criminalitate - Combatere - Rep.Moldova Cultură - România biblioteci Bibliotecari - Activitate - Istorie Sociologie urbană Dezvoltare comunitară Oraşe mici Polonezi în lume Pictură Hărţi vechi Documente istorice Colecţii de artă Rezervaţii naturale - China Restaurare și conservare Castele - Arhitectură Biblioteconomie - Republica Moldova Castele Paștele Mănăstirea Căldăruşani Casa tradițională Arhitectura brâncovenească Icoanele de Hagiu Biserica Nașterea Maicii Domnului Schitul Turbați Viață culturală sec. 16 Istoria tiparului Bulgari - Istorie şi cultură Tradiţii populare româneşti Filosofie - Grecia Antică Comunicarea narativă Proiecte culturale Patrimoniu istoric Integrarea europeană - Republica Moldova Bulgari din Basarabia Monumente arhitecturale Aspecte istorice Protecţie legislativă Mercenari Cultură - Personalităţi Sec. 18 Peşteri Mănăstirea Sf. Marelui Mucenic Gheorghe - Zloţi (r-l Căinari) Protecţia monumentelor Programe culturale Monumente ale naturii Parcuri şi grădini - Arhitectura peisajistă "Clădire verde" Sfînta Mare Muceniță Varvara- ocrotitoare de boli Cultură - Rusia - Personalităţi Ţipova, mănăstire Albume Muzee - Basarabia - Istorie Politică culturală Muzee - Colecţii - Conservare Monumente de arhitectură Conservarea colecţiilor (biblioteconomie) - Franţa Patrimoniu Valori culturale Legislaţie Satul Văleni Ţările Scandinave Relaţii interculturale Ocrotirea monumentelor urbane şi rurale în gener Valori culturale - Polonia Restituire Biblioteci naţionale Cultură - Polonia Muzee de artă Expoziţii internaţionale Universităţi - Europa - Istorie Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Imperiul Austro-Ungar Aşezări rurale Datini de Lăsatul secului Rusaliile Olăritul Schitul Balamuci Icoana Crăciunului Măşti populare româneşti Sec. 19/20 Sec. XVIII Sistem educaţional Colecţii private Salvgardare Etnocultură Mărţişor Bibliotecari - Profesionalism Patrimoniu cultural - Protecţie Biblioteci naţionale - Polonia Călătorii turistice - Azerbaidjan Biblioteca Naţională a Poloniei Sfântul Nicolae Mănăstirea Cernica Bulgari Cultura artistică - U.R.S.S. Arhitectură - Chişinău - Moldova Monumente comemorative Monumente istorice - Protecţie - Rep.Moldova Urbanism Monumente arheologice - România - Transilvania China - Cultură Cultură - China Ocrotire Arcuri de triumf Monumente de cultură - Rep.Moldova Muzeografie Bunuri culturale Planificarea oraşelor Sate Culinărie Tratate internaţionale Cultură - Europa Politica culturală Excursii virtuale 1954-2000 Multiculturalism - Europa Conferinţe ştiinţifice Multiculturalism Boboteaza (Sfinţirea apelor) Județul Ilfov Ceramica de Piscu Arhitecţi Carte românească veche Sec.18-19 rezervaţii naturale Obiceiuri de primăvară - Români Arhitectură - Bucureşti - România Albume fotografice Biblioteci monastice Port popular Serbia Turism - Promovare Camenca Economia culturii Biblioteci naționale sec. 15-19 Arhitectural Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei Mănăstiri - Rep. Moldova Numismatică - Germania Ansamblul de dansuri populare "Poieniţa" Monumente arhitecturale - Rep.Moldova Biblioteci - Conservarea colecţiilor Republica Moldova Strada Episcop Augustin Pacha, Timişoara Aspecte economice Infractori Artă Civilizaţie - Europa Cooperare internaţională Reconstituiri istorice Personalităţi din domeniul biblioteconomiei Monumente arhitecturale Curtea Domnească de la Suceava Polonia - Istorie Sculptură - Polonia Digitalizare Expoziţii de artă Cooperare culturală Județul Brașov Orașul Brașov Rituri vechi Ouă încondeiate Palate și conace Palatul Știrbei de la Buftea Palatul de la Mogoșoaia Brâncoveanu, Constantin Sărbători pascale Multilingvism Administrația publică Artă - Conservare și restaurare Branduri Universităţi Educaţie pentru patrimoniu Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Biserica Ortodoxă Cărţi religioase Orheiul Vechi - Istorie Protejarea colecţiilor Cărţi bisericeşti româneşti Chişinău - Istorie arhitectonică Etnografie - Republica Moldova Conservare și restaurare Protecția patrimoniului Recenzie Mănăstirea Zloţi Italia Promovare Muzee - Rep. Moldova Administrare Documente fotografice Convenţii internaţionale Călătorii turistice Protejare Politică culturală - Europa Grafică de carte Digitizare Muzee virtuale Fotografii artistice - Albume Strategii de dezvoltare Expoziţii de pictură Cooperare internaţională - Europa Învăţământ superior - Europa Biserici săsești Matei Basarab Voievod (ctitor) Cuptor de ars cărămidă Casa țărănească Personalităţi - România Personalităţi marcante Covoare moldoveneşti Mănăstirea Noul-Neamț Conflict armat Patrimoniu arhitectural Integrare europeană - Republica Moldova Buzău, România Colecţii de bibliotecă Tipografii Arhitectură - Polonia Manuscrise Jocuri - Originea folclorică Legislație națională Monumente literare Salvgardarea patrimoniului Tezaur folcloric Cărţi poştale - Colecţii Istoria culturii şi civilizaţiei istorie Mănăstiri - Rep.Moldova Muzee Colecţii Monumente culturale Muzee - România Arhitectură - Republica Moldova Istoria cărții Avuţie naţională Arheologie Călătorii turistice - Franţa Arhitectură Arhitectură urbană Reconstituirea istoriei în jocuri de rol Sec. 20-21 Conferinţe Biserici protestante Război mondial, al 2-lea (1939-1945) Patrimoniu natural 2007-2013 Arhitectură - Monumente Restaurare Producţie de tipar - Istorie Digitizare - Conținut cultural Progres social Cultură - Aspect juridic Valorificare Patrimoniu - Protecție sec. 17 Literatură austriacă - Istorie şi critică Imperiul Habsburgic Cetăţi Anul Nou, tradiţii Cărţi tipărite Muzeul Literaturii Române "M. Kogălniceanu" Opere de artă - Restaurare - Conservare Convenții Acorduri culturale Identitate culturală Artă - Colecţii Patrimoniu cultural - Conservare Patrimoniu cultural imaterial Bucureşti - Descriere generală Curriculum național Mănăstirea Neamţ Literatură Clădiri istorice Inovaţii - Implementare Manuscrise slave Protecție Autorităţi publice - Rep.Moldova Moştenire culturală Hărţi Pregătirea specialiștilor Patrimoniu naţional Apariţii editoriale Chişinău Conservare Oraşe Albume Antichitate - Istorie Activitate literar-editorială Conace boiereşti Europa de Nord Excursii Restaurarea monumentelor Biblioteci naţionale europene (CENL) Muzee - Polonia Donaţii Mecenaţi Manuscrise cu miniaturi - România Meşteşuguri populare Biserica fostului schit Bălteni Plugușorul Mănăstirea Snagov Starețul Calinic Icoana Învierii sec.19/20 Chişinău - Istorie Cultura Literatură bulgară - Istorie şi critică Cultură - Civilizaţie - Europa Colecţii de artă - Muzee Abilități practice - Dezvoltare Bibliotecari - Activitate Cultură - Serbia Învăţământ superior Producţie de tipar Patrimoniu cultural - Protecţie - UNESCO Costum popular pentru femei. Anastiloză digitală Localnici din Valea Nistrului de Jos Succesiune (filos.) Relaţii culturale internaţionale Localităţi rurale Mănăstirea Ţâpova Mănăstirea Căpriana Ocrotirea monumentelor de arhitectură Cultură Patrimoniu - Franţa Etnografie - România Dosoftei (1624 - 1693) Biserica ortodoxă - Personalităţi Conferinţe internaţionale Biblioteci - Cultura informațională Arhitectură - Muzee Restituție Construcţii din lemn Studii etnografice Ghiduri Cărţi Culegeri Manuscrise - Polonia Biblioteci - Polonia Furturi din muzee Programe și fonduri Luvru (Louvre) - Paris Personalităţi istorice Arhitectură - Istorie Austria Parteneriat - Muzeu - Școală Biserici fortificate Crăciunul Anul Nou - Tradiţii şi obiceiuri Mănăstirea Sâmbăta de Sus Icoane pe sticlă Sfântul Dumitru Colinde de Crăciun Folclor costumul popular Cărți religioase vechi Români din Transilvania Cărţi rare - Colecţii Administrarea culturii Atac armat Economia turismului Tipar - Istorie - Personalităţi Furturi - Prevenire Acordul de asociere RM-UE
Vă rugăm să schimbaţi parola