Utilizare

Prezentare generală
Lucrări: 160 lucrari in 160 publicatii in 8 limbi
Titlurile
Анизотропные панели - плоская задача : Учеб. пособие de: Дудченко, А. А.; Елпатьевский, А. Н.; Лурье, С.А. (Text tipărit)
Calculatoare electronice în industria uşoară de: Mandeal, R.; Marinescu, S.; Oprişiu, I.; Pascaru, S. (Text tipărit)
Calculatorul în trei timpi de: Băduţ, Mircea (Text tipărit)
Concepţia fabricaţiei asistată de calculator de: Amarandei, Dumitru; Cefranov, E.; Ionescu, R. (Text tipărit)
Газовые сети и оборудование для сжиженных газов de: Рубинштейн, Семен Владимирович; Щуркин, Евгений Петрович (Text tipărit)
Subiecte
Aeronave Calculatoare Reţele edilitare Protecţie Forţa de muncă Lucrări de laborator Sisteme informaţionale Deşeuri Creşterea albinelor Energetică nucleară Sisteme de operare Frig arificial - Utilizare - Manuale Substanţe biologic active Traductoare Dispozitive magnetofluidice Mineralogie Gipsovye materialy - Ispol'zovanie v Moldove Terenuri agricole Extracte proteice de soia Tehnologii informaţionale Texte - Întocmire în Word - Lucrări practice Metalurgie Internet - Comunicare Power Point, program Industria lemnului - România Lemn (materiale de construcţie) Placaj Stimulare economică Cartofi Mase plastice Calitate Materiale de ipsos Cartografierea solurilor Industria metalurgică Reziduuri industriale - Utilizare Eficacitate economică Crustacee Industrie uşoară Teorie Mecanizarea agriculturii Întreţinere Conservarea energiei Irigare(agricultură) Zirconiu Tehnologii Surse energetice Utilizarea în industrie lactate Windows 7 2007 Ecologia umană şi mediul înconjurător Intreprinderi industriale - Planificare Sfeclă de zahăr Resurse de ape Tehnologii noi Chelatori Populaţie donatori de sânge Probleme juridice Resurse umane Materiale de legături minerale Industrie alimentară Materii prime secundare Resurse naturale - Utilizare raţională - Manuale Deşeuri din lemn - Utilizare Deşeuri de gaze a întreprinderilor industriale - Purificare Organizaţii de partid - Lucrul la întreprinderi Instrumente web Materiale armate Materiale audiovizuale Agricultură Maşini agricole Eficienţă Prelucrare Apicultură Miere Albine Aliaje Coroziune Materiale didactice Industria petrolului Bacterii lactice Produse lactate - Tehnologii Access Creare Skype Construcții agricole Manuale Teze Atlase Erbicide Materiale plastice Materiale de construcţii - Producţie Porumb Dezvoltare economico-socială Roci Turbă (combustibil) Combustibili naturali Pământ Surse naturale de energie Progres tehnic - Uniunea Sovietică Forţe de muncă Platforme educaționale digitale Studenţi Calculatoare industriale Parcuri de mașini și tractoare Manuale Energie Aliaje de zirconiu Energie electrică Programare matematică Tehnici de prezentare Îngrăşăminte Softuri educaționale - Învățare interactivă Energie alternativă Plante energetice Armament Sisteme electroenergetice Rezervoare pentru grăunte Construcţia de maşini electrice Fier vechi Inginerie electrică Maşini electrice Psihologia vârstelor - Bătrâni Deşeuri industriale - Utilizare Gips Preparate imunologice Mediu înconjurător - Dezvoltare durabilă Cercetări mineralogice Deşeuri din lemn Structură Inginerie mecanică Calculatoare electronice EXCEL Deşeuri oenologice - Utilizare Apă "Mathematica", pachetul de programe WORD Lunci şi păşuni Managementul organizaţiei Economie socialistă - Reproducere Zguri metalurgice Ape subterane Îngrăşăminte chimice Gospodărirea pădurilor Zoom, aplicația Învelişuri întărite Dezvoltare Întreprinderi agricole Energie nucleară Optimizări tehnologice Deşeuri oenologice Management Deşeuri solide Utilizare raţională Creştere Curăţire chimică Curăţire chimie Resurse de muncă Învățămînt Metode Informatică aplicată PowerPoint Windows Live Messenger Industria apei Promovare Website Preparate enzimatice Pedogeografie Fonduri principale MS WORD MS Excel Active fixe Etnografie Deşeuri industriale - Utilizare în construcţii Depozitare Economie - Uzbekistan Gaze lichefiate Tractoare agricole Inginerie chimică Pectine Resurse materiale secundare Observaţii agrometeorologice Ape de mare Hărţi pedologice Sticlă de plastic Industria coloranţilor Timpul de muncă Proces de fabricaţie Economie Vinificaţie Eficienţă economică Sticle plastice Reţele electrice Proiectare Forţă de muncă Valorificare Membrane chimice Cultură organizaţională Energie electrică - Surse alternative Popoarele din Nord Construcţii hidrotehnice Resurse geotermale Literatură Resurse energetice Surse regenerabile de energie Fabricare Biotehnologie Reciclare Folosire Ghips de construcţie Legături anorganice Instrumente digitale Programare aplicată - Economie Informatică Producere Cărbune activ Sinteză Igiena apei Windows Electroenergetică Energie solară - Utilizare Lemn EXCEL - Utilizare Microsoft Word Bloguri Comunicare Birotică Geografie - Predare Învăţământ preuniversitar Normare Praf industrial Rezumate Analiză chimică Radiaţie Produse petroliere Protecţia mediului înconjurător - U.R.S.S. Tehnologii şi inovaţii Utilizare în zootehnie Uniunea Sovietică Microcalculatoare Suplimente vegetale alimentare Utilizare în construcţie Liante WORD - Crearea documentelor - Manuale Tehnologii informaţionale - Management Geografia solurilor Materiale prelucrabile Aeronautică Rački žabronogie - Ispol'zovanie Rački žabronogie - Rost i razvitie Relaţii internaţionale Construcţii de maşini Resurse de apă Bazine de apă ISPF Dialog Manager Pachete de programe Programe de calculator Resurse naturale Ghiduri Medicamente Exploatare Inginerie de instalații Industria chimiei Programare Siliciu Produse forestiere Arendă (agricultură) Ghiduri practice Industria lemnului - Exploatare Sateliţi artificiali Site Ştiinţe socio-umane Combustibili solizi Educaţie ecologică Surse de energie regenerabilă Irigare Sisteme de irigare Energie geotermală Extracţie Mutaţii Gaze naturale Videocomunicare Aplicații software Didactica limbii şi literaturii române Organizarea muncii Lemn (combustibil) Global Positioning System (GPS) Programarea calculatoarelor Tâmplărie Energie eoliană Polimeri - Utilizare Deşeuri menajere
Vă rugăm să schimbaţi parola