Planificare

Prezentare generală
Lucrări: 218 lucrari in 217 publicatii in 10 limbi
Titlurile
Subiecte
Business biblioteci Pomicultură Aspect economic Dezvoltare urbană Educaţie incluzivă Metode matematice Construcţii Termoficare Agricultură - Istorie - Republica Moldova Cusătorie Automatizare Buget local Servicii publice - Prestare Economie - Republica Moldova Experiment tehnic Industrie minieră Industria celulozei şi hîrtiei - Întreprinderi Dezvoltare social-economică Socialism Construcţii - Automatizare Transport urban Fondul funciar Experiment economic Achiziţii publice Planificarea afacerilor Sisteme automatizate Întreprinderi alimentare Interiorul clădirilor publice Evaluare şcoli Arhitectură - Clădiri publice - Franţa Istorie Cercetări ştiinţifice Rețele rutiere Uzine metalurgice Sistem educaţional Învăţământ profesional tehnic Mecanism economic Fertilitatea solului Integrare europeană Resurse energetice secundare - Folosire Congrese Normative Mijloace de producţie Planificare economică - U.R.S.S. Planificare economică - Metode matematice Nivel material și cultural de viață Transport Economie Naţională Organizaţii de construcţie - Economie - Manuale Vagoane de marfă Construcţii - Organizare şi planificare - Culegeri Transportare - Planificare Dreptul urbanismului Dezvoltare regională - Administrare Asortiment Agricultură Întreprinderi industriale Sate Sistematizare teritorială rurală Ferme agricole Creare Uzine constructoare de maşini-unelte Asociaţii agroindustriale Urbanism Urbanism - România Organizaţii de construcţie Complex agroindustrial Performanţe sportive Protecţia mediului înconjurător - Economie Producere agricolă - Planificare Proiecte educaţionale Uzine constructoare de maşini Schimbări sociale Progres Industria cărbunelui Buget public - Republica Moldova Resurse naturale - Utilizare raţională Karelia Aprovizionare tehnico-materială - Kirghizstan Economie - Planificare - U.R.S.S. Forţe de producţie Industria cărbunelui Resurse funciare Cercetare cadastrală Biblioteci municipale Planificare Dezvoltare economico-socială Gestionare Experimente Specializare Peisaje rurale Intensificare Creşterea suinelor Artă Taxe Organizaţii de construcţie - Administrare Agricultură - Planificare Conducere Educaţie - Planificare didactică Sisteme informatice Economie publică Planificarea activităţii agricole Manuale Drept locativ Politică economică Complexe de producţie teritoriale Suport de curs Automobile - Exploatare Proprietate funciară Aspecte economice Afaceri economice Agricultură - Metode matematice Comerţ cu amănuntul Sisteme automatizate de planificare - Proiectare Administrare Orașe Producţie Întreprinderi Management strategic Societate industrială Antrenament sportiv Programe educaţionale Întreprinderi agricole Descriere generală Culturi agricole Management Pregătirea tehnologică de producție Economie regională Productivitatea plantelor agricole Asociaţii agroindustriale - Economie Dezvoltare seminare Organizare - Planificare Aspecte juridice Ameliorarea terenurilor ştiinţă Aprovizionare tehnico-materială Strategie Producția de mezeluri Metode matematice în economie Complex agroalimentar Planificare socială Oraşe - Arhitectură - Europa Metode de instruire Caiet de lucrări practice Gospodării auxiliare Economie - Planificare Financiară Arhitectură Economie Marketing Gospodării ţărăneşti Productivitate Eficienţă economică Activitate ştiinţifică estetica Arhitectură Sportivi - Pregătire psihologică Construcţii civile Construcţii - Manuale Construcţii capitale Transport maritim Pasageri Corporaţii - Statele Unite ale Americii Arhitectură urbană Conferinţe Celuloză și Hîrtie Proiecte sociale Energie - Dezvoltare Urbanism - Franţa Localităţi urbane Cultură organizaţională Modele matematice Produse industriale - Controlul calităţii Oraşe Edificii (arhitectură) metode de predare Lecţii Producţie vegetală Buget public Afaceri Colective de muncă socialiste - Studii sociologice Antrenament sportiv - Juniori Recoltare Urbanizare Alimentaţie publică Metode statistice Planificare bugetară Complexe teritoriale de producţie Economie socialistă Planificarea afacerilor Achiziţii publice - Reglementare Planificare indicativă Întreprinderi industriale - Economie Cooperaţie de consum Necesități Politică socială Servicii publice Produse alimentare energetică Administrare regională Programmno-celevoj metod v planirovanii i upravlenii Naučno-issledovatel'skaâ rabota - Planirovanie Arhitectură de landşaft Lucrul instructiv-educativ - Şcoli profesionale tehnice Progres tehnic Alimentaţie publică - Organizare Economie - Planificare - Metode matematice Culegeri Economie industrială Organizare Porci Economie naţională Ghiduri Productivitatea recoltei Elaborare Navigaţie maritimă Transport rutier Cultură fizică şi sport Participarea cetățenească Lucrări de construcţii - Norme şi evaluări Construcţii civile - Calcul Cercetări matematice Populaţie - Dezvoltare socială Prestări de servicii Orașe riverane Construcţii de maşini Agricultură - Recolță Agricultură irigată Infrastructură Infrastructură socială Economie funciară Organizarea teritoriului Migraţie spre oraş Exod rural Organizații de construcții mobile
Vă rugăm să schimbaţi parola