Legislaţie

Prezentare generală
Lucrări: 226 lucrari in 224 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
Poliţie Bibliografii biblioteci Legislaţie de bibliotecă Arendă - Legislaţie Ministerul Muncii - Ocrotire socială Invenţii Funcţionari publici - România Companii offshore Cooperative - U.R.S.S. Delicte administrative Adopţie internațională Drepturi Angajaţi Administraţie de stat Uniunea Europenă Concurenţă neloială Combatere Perioada interbelică Sistem muzeal Tehnica și politica legislației Minorităţi etnice Finanțe publice - Legislație - Republica Moldova Parlament Timbre Date cu caracter personal (DCP) Acţionarea întreprinderilor biblioteconomie România Societăţi comerciale Constituţie - România Control sanitar veterinar Leasing (economie) Administraţie publică locală Statele Unite ale Americii Muncă Drept ecologic Integrare europeană Învăţământ - România Drept privat Organizaţia Mondială de Comerţ - Rusia Istorie Protecţia mediului Organizaţii internaţionale Drept economic Pensii Transport Căsătorie Familie şi căsătorie - Kazahstan Protecţia solului Libertate religioasă Calitatea produselor alimentare Justiţie Evaluări de mediu Dreptul transporturilor Alegeri locale Impozite şi perceperi Statistică internaţională Standart europen Drept comunitar Minori Codul civil Constituţie - Armenia Mediu înconjurător (aspect juridic) Drept procesual penal Operaţiunile de leasing Administraţie locală Traficul de fiinţe umane Minori - Răspunderea penală Protecţia consumatorilor - Moldova Patente - Reglementare internaţională Activitate bancară Cărţi vechi - Rusia - Tipărituri Repararea prejudiciilor Răspundere disciplinară Securitate naţională Privatizare Drept Sisteme legale Agricultură S.U.A. - Legi Criminalitate - Combatere Pietre ornamentale Uniunea Europeană - Republica Moldova Asigurare socială Drept - România Asigurări sociale de stat - Republica Moldova Alimentaţie Drept funciar Rasism - Combatere internaţională Drepturile cetăţeneşti Norme de drept - Aplicare Administraţie ministerială victimă Deșeuri - Gestiune Colhozuri Drept financiar Militari - Pensii Regulamente Servicii hoteliere Contravenţii administrative - Coduri - RSFSR Muncă necalificată - Zilieri Muzeografie Poliţie Legi drept civil Conflicte Manuale Silvicultură Coduri Comentarii Documente şi materiale Lingvistică Ghiduri juridic Administraţia publică locală Energie electrică Contract matrimonial Deţinuţi Expertiză ecologică Transfuzie de sânge Mass-media Proprietate funciară Camere de agricultură Marea Unire, 1918 Trafic de fiinţe umane Societăţi pe acţiuni Mediul ambiant - Protecţie Televiziune prin satelit Teledifuziune Legislatie Cybercriminalitate Cooperare culturală Comerţ - Legislaţie Întreprinderi Management Leasing Protecţia naturii SUA Diviziuni teritorial administrative Patrimoniu cultural Probleme sociale Cooperaţie Dreptul muncii Infracţiuni (economie naţională) Drept penal - Ucraina Religie Globalizare religie Reglementare internaţională Transilvania - Istorie Sec. IX - 1917 Internet Strategii de dezvoltare Unificarea legilor Politică culturală - Europa Mediu de afaceri Drept civil - Concurență Referendum Naţional Parlamentul României Alegeri Cetăţenie Regionalizare Piaţă de capital - Republica Moldova Norme tehnice Pescuit sportiv - Ghiduri Avocatură - Rep.Moldova Sec. 8 Izvoarele dreptului Antreprenoriat Economie Pedepse fizice istorie S.U.A. Legi locale Contabilitate Convenții Poliţie particulară Agenţii de detectivi Activitatea particulară de detectiv şi de pază Conferinţe Muzee Muzee - Patrimoniu naţional Consilieri locali Cultură - Aspect juridic Patrimoniu - Protecție Bănuială rezonabilă Standarde europene Sistematizarea legislației Registru de comerţ Finanţe Audit Locuinţe Asigurare socială - Militari - Ghiduri Serviciul piscicol Alegeri parlamentare Tineret - Drepturi Educaţia tinerei generaţii Legislaţie funciară - Încălcare Proces penal Mediu înconjurător - Аspect juridic Acorduri culturale Putere executivă Administraţie publică Disciplina muncii Drepturile omului Silvicultură Buget de stat Persecuţii politice Asociaţii Întreprinzători particulari Ingineri - Orientare profesională Consiliul Europei Bani - Circulaţie - Control Drept de autor - Televiziune Reglementare juridică Răspundere juridică Muncă corecţională Critica burgheză Drept administrativ - Rusia Proiecte de legi Rusia - Istorie Hotărâri industrie Comerţ exterior Deputaţi Învăţământ primar Sindicate Igienă veterinară Securitatea muncii Drept administrativ Ghiduri Curţi de justiţie Cultură Organizare Drept comercial Tehnica juridică Persoane juridice Drept agrar Jurisprudenţă Farmaceutică cercetare ştiinţifică Avocatură Constituţie Insolvabilitate Infracţiuni împotriva economiei naţionale Tineret Contract individual de muncă Legislaţie - Republica Moldova Administrarea culturii Procuratură Comerţ Pensii şi indemnizaţii Dreptul Prejudicii Dreptul consumatorului Legislaţie economică Cooperare agricolă Ocrotirea sănătăţii Prejudiciu ecologic Pescari amatori - Dicţionare Achiziţii publice - Rep.Moldova Întocmire și redactare Încălcarea dreptului de autor Statut juridic Executarea pedepsei privative
Vă rugăm să schimbaţi parola