Legislaţie

Prezentare generală
Lucrări: 226 lucrari in 224 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
Poliţie Bibliografii biblioteci Legislaţie de bibliotecă Arendă - Legislaţie Minorităţi etnice Parlament Ministerul Muncii - Ocrotire socială Invenţii Funcţionari publici - România Companii offshore Cooperative - U.R.S.S. Delicte administrative Drepturi Timbre Angajaţi Administraţie de stat Concurenţă neloială Combatere Perioada interbelică Date cu caracter personal (DCP) Tehnica și politica legislației Finanțe publice - Legislație - Republica Moldova Adopţie internațională Uniunea Europenă Sistem muzeal Acţionarea întreprinderilor biblioteconomie România Societăţi comerciale Constituţie - România Drept procesual penal Leasing (economie) Operaţiunile de leasing Administraţie publică locală Statele Unite ale Americii Muncă Traficul de fiinţe umane Drept ecologic Integrare europeană Învăţământ - România Drept privat Organizaţia Mondială de Comerţ - Rusia Istorie Protecţia mediului Minori - Răspunderea penală Organizaţii internaţionale Pensii Transport Protecţia consumatorilor - Moldova Căsătorie Patente - Reglementare internaţională Protecţia solului Libertate religioasă Calitatea produselor alimentare Activitate bancară Justiţie Evaluări de mediu Dreptul transporturilor Alegeri locale Cărţi vechi - Rusia - Tipărituri Impozite şi perceperi Statistică internaţională Răspundere disciplinară Standart europen Drept comunitar Minori Constituţie - Armenia Mediu înconjurător (aspect juridic) Control sanitar veterinar Administraţie locală Drept economic Familie şi căsătorie - Kazahstan Codul civil Repararea prejudiciilor Securitate naţională Privatizare Drept Agricultură Colhozuri Drept financiar Criminalitate - Combatere Pietre ornamentale Uniunea Europeană - Republica Moldova Drept - România Regulamente Servicii hoteliere Alimentaţie Drept funciar Contravenţii administrative - Coduri - RSFSR Rasism - Combatere internaţională Muncă necalificată - Zilieri Drepturile cetăţeneşti Administraţie ministerială victimă Muzeografie Deșeuri - Gestiune Sisteme legale S.U.A. - Legi Militari - Pensii Asigurare socială Asigurări sociale de stat - Republica Moldova Norme de drept - Aplicare Poliţie Legi drept civil Conflicte Manuale Silvicultură Coduri Comentarii Documente şi materiale Lingvistică Ghiduri juridic Administraţia publică locală Energie electrică Televiziune prin satelit Teledifuziune Deţinuţi Expertiză ecologică Transfuzie de sânge Cybercriminalitate Cooperare culturală Mass-media Proprietate funciară Comerţ - Legislaţie Marea Unire, 1918 Trafic de fiinţe umane Societăţi pe acţiuni Mediul ambiant - Protecţie Contract matrimonial Legislatie Camere de agricultură Întreprinderi Management Leasing Protecţia naturii SUA Cetăţenie Diviziuni teritorial administrative Regionalizare Patrimoniu cultural Probleme sociale Piaţă de capital - Republica Moldova Cooperaţie Dreptul muncii Norme tehnice Pescuit sportiv - Ghiduri Infracţiuni (economie naţională) Drept penal - Ucraina Religie Globalizare religie Reglementare internaţională Transilvania - Istorie Sec. IX - 1917 Avocatură - Rep.Moldova Internet Strategii de dezvoltare Unificarea legilor Politică culturală - Europa Mediu de afaceri Drept civil - Concurență Sec. 8 Izvoarele dreptului Referendum Naţional Parlamentul României Alegeri Antreprenoriat Economie Pedepse fizice istorie S.U.A. Finanţe Contabilitate Audit Locuinţe Serviciul piscicol Convenții Alegeri parlamentare Tineret - Drepturi Educaţia tinerei generaţii Poliţie particulară Agenţii de detectivi Activitatea particulară de detectiv şi de pază Legislaţie funciară - Încălcare Conferinţe Muzee Muzee - Patrimoniu naţional Mediu înconjurător - Аspect juridic Cultură - Aspect juridic Acorduri culturale Patrimoniu - Protecție Standarde europene Proces penal Sistematizarea legislației Registru de comerţ Legi locale Asigurare socială - Militari - Ghiduri Consilieri locali Bănuială rezonabilă Putere executivă Igienă veterinară Administraţie publică Disciplina muncii Drepturile omului Silvicultură Buget de stat Securitatea muncii Persecuţii politice Asociaţii Întreprinzători particulari Consiliul Europei Drept de autor - Televiziune Reglementare juridică Răspundere juridică Muncă corecţională Critica burgheză Drept administrativ - Rusia Proiecte de legi Rusia - Istorie Hotărâri industrie Comerţ exterior Deputaţi Învăţământ primar Sindicate Ingineri - Orientare profesională Bani - Circulaţie - Control Drept administrativ Ghiduri Curţi de justiţie Cultură Legislaţie economică Organizare Tehnica juridică Persoane juridice Drept agrar Cooperare agricolă Jurisprudenţă Farmaceutică Ocrotirea sănătăţii cercetare ştiinţifică Avocatură Constituţie Prejudiciu ecologic Insolvabilitate Pescari amatori - Dicţionare Infracţiuni împotriva economiei naţionale Tineret Legislaţie - Republica Moldova Administrarea culturii Procuratură Achiziţii publice - Rep.Moldova Întocmire și redactare Comerţ Încălcarea dreptului de autor Dreptul Dreptul consumatorului Drept comercial Contract individual de muncă Pensii şi indemnizaţii Statut juridic Executarea pedepsei privative Prejudicii
Vă rugăm să schimbaţi parola