Dezvoltare

Prezentare generală
Lucrări: 460 lucrari in 484 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
Teorii Modelare matematică Situaţie economică Clasele primare Psihologie socială Comerţ internaţional Dezvoltare socială Moralitate Agricultură sustenabilă Grăsimi alimentare Uleiuri alimentare Bibliografii Gîndire economică Cooperare biblioteci Biblioteci - Istorie Biblioteci - Patrimoniu cultural Studenți Jocuri instructiv-educative Tehnologii informaţionale Limba română - Teste Comunicare interpersonală Lingvistică - Metode de predare Agroecologie Dezvoltare economică - Rep.Moldova Economie agricolă Gust literar Personalitate (psihol.) Rep. Moldova Producţie obştească Ştiinţa Mod de viaţă Calculatoare Istorie modernă Dezvoltare emoţională Competenţe emoționale Complexul de petrol și gaze Limba engleză - Manuale - Artă Discuţii Economie agrară Cadre didactice - Formarea competențelor Ştiinţe Economie - Republica Moldova Creativitate educaţională Elevi - Gândire critică Complexul Sculptural „Poiana Soarelui” Ştiinţă - Rep. Moldova Instruire programată Bloguri - Comunicare didactică Schimbări educaționale Sisteme informaţionale Cugetare - Copii surzi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "N. Testemiţanu" - Republica Moldova Parcuri şi grădini - Arhitectura peisajistă Zone verzi Economie socialistă - U.R.S.S. Studenţi psihologi Ştiinţe naturale - Istorie Dezvoltare economică Moldova - Istorie, sec. 16-17 Putere judecătorească Preşcolari - Comunicare Intuiţie Educaţie civică Relaţii americano-române Gândire (psihologie) Elevi - Dezvoltare cognitiva Profesori de educaţie fizică - Competențe cognitive Societatea civilă Studenţi pedagogi - Formare profesionala Gimnastică Cultură digitală Relaţii de producţie Cadre didactice Pedagogi - Competențe profesionale Infrastructură regională Marketing Inteligenţă socială Agricultură Revoluţia din Octombrie Securitate regională Comunicare virtuală Piaţa mondială vinicolă Business Cicloturism Economie durabilă Resurse informaţionale - Management - Rep. Moldova Lecturi literare - Metode de predare Economie internaţională - Dezvoltare Societate Crustacee Psihologia dezvoltării Transport Istoria universală modernă Autoeducaţie Istoria limbii Viaţa animală Nivel de trai Populaţie Întreprinderi mici şi mijlocii România Învăţare - Capacități Studiere Copii Fantezie Imaginaţie Istorie politică Teorie Biblioteca Naţională Auzul muzical Psihologie practică Studenţi pedagogi - Competențe Competențe lectorale Resurse umane - Management Gândire critică Știință Tehnologii Birouri poştale şi telegrafice sec. 18-20 Istorie Tehnică Sisteme de calcul hibride Limba engleză Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Resurse umane Corectitudinea şi puritatea limbii Transportul de pasageri Gîndire - Dezvoltare la copii Educaţie artistică Dezvoltare socio-economică Dreptul la muncă Integrare europeană Procesare de text Universitatea de Stat din Moldova Sociologia comunicării Studenţi - Dezvoltare socio-culturală Competenţe socioculturale Industrie alimentară Relaţii sociale Interese cognitive Sport - Legislaţie Sec. 13-16 Planificarea oraşelor - Istorie biblioteconomie Cooperare interbibliotecară Cercetări psihologice Gândire științifică Educaţie - Republica Moldova Educaţie deschisă Resurse educaţionale Polonia - Istorie, sec.16-17 Sociologia dezvoltării Procese evolutive și revoluționare Galvanotehnică Mori de vânt Conferinţe ştiinţifice Competențe cognitive Limba engleză - Comunicare Pedagogie universitară Gospodării de fermieri Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Elevi - Clase primare - Abilităţi de scriere Elevi - Clase primare - Psihologie Omul şi natura Instruire muzicală sec. XVIII-XIX Date statistice Cercetări Pedagogie practică Microelectronică Sindicalism revoluţionar Organizaţii neguvernamentale - Activitate Publicitate Educaţie morală Competenţe lingvistice - Formare fizică Tehnologii noi Învăţământ superior la distanţă Dezvoltare durabilă Echipe manageriale Apărare antiaeriană Micul business Formare profesională continuă Franţa - Economie - Istorie Moldova Metode numerice Agricultură Materiale didactice Sociologie economică Unităţi agricole Ţări în curs de dezvoltare Organizaţii neguvernamentale Probleme didactice Formare Păduri de conifere Sistem politic socialist Prelucrare Complex agroindustrial Elevi Biblioteci rurale Capacităţi creative Preşcolari Economie internaţională Demografie - Republica Moldova Studenţi - Formarea competențelor Planificare Psihologie - Metodica predării Dezvoltare - Psihologie Economia digitală Oceanul Mondial Limbi străine Aplicare Spaţiul geografic Conferințe științifice Material didactic Conferinţe ştiinţifice Competenţe pedagogice Educaţie de cetăţean Sector privat Elevi - Formarea inteligenţei şi a personalităţii Politică educaţională - Republica Moldova Ferme agricole Suport administrativ Cadre didactice Creativitate (psihologie) Rețele de socializare Teze Sistem educaţional - Calitate Înot - Copii Psihologia copilului Emoţii Inovaţii Staţiuni turistice - Amenajare Activităţi ştiinţifice Spaţii verzi Urbanism Societatea contemporană Oraşe - Istorie Limba română - Materiale didactice Industria alimentară Gândire profesională Medici Turism - Republica Moldova Creştere economică Rapiţă Globalizarea economiei Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Limba ucraineană - Istorie, sec.20-21 Limba ucraineană Ameliorarea solului - Republica Moldova Zootehnie - Basarabia Mişcarea cooperatistă Creare Apicultură Horticultură Strategia de dezvoltare Telecomunicaţii - Reţele electronice Viticultură - Dezvoltare - Rep.Moldova Predare - Învățare Forţe de producţie Indicatori economici Balneoclimatologie Instituţii superioare de învăţămînt Politică forestieră Floristică Lucrul manual Ghiduri pentru fermieri Utilizare Republica Moldova Copii cu deficienţe de vorbire Manuale Industria vinului Integrare Sector agroalimentar Cooperare internaţională Comerţ cu amănuntul turism Gîndire Întreprinderi mici Politică economică Conifere Renovare Silvicultură Rezultate Carp Producţie agricolă Asia de Vest Metode şcolare Carte veche Imobil Viţă de vie - Fiziologie Viticultură Educaţie plastică Ilustraţii de carte pentru copii Agricultură - Economie - Republica Moldova Sistem de sănătate mintală Energie Competenţe comunicative Societate civilă Sec.15 Geodiversitate Transplantologie Rezervaţia peisagistică Rudi-Arionești - Management ecologic Educaţie Competenţe culturale Sănătate mintală Lingvistică Întreprinderi mici şi mijlocii - Dezvoltare - Rep.Moldova Gândire logică Istoria ştiinţei Zăcăminte de petrol şi gaze Tehnologii educaţionale Afaceri de familie Studenţi Predare - Învățare - Metode Logică Acces liber Tibet Autonomie regională - Tibet - China Ştiinţe economice Copii cu deficienţe de auz Medicină - Cercetări ştiinţifice Învăţământ universitar Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare (TIC) industria laptelui Geodemografie Competenţe de comunicare Limba engleză - Predare - Învățare Mass-media Comunitate - Teorie Studenţi filologi - Competențe didactice Turism - Dezvoltarea economică Avicultură Istorie economică Limba română - Republica Moldova Limba română - Corectitudine - Puritate Adolescenţi Sericicultură Evoluția Terminologie Retele de calculatoare Economie naţională - Republica Moldova Învăţământ superior - Internaţionalizare sec. 11-13 Comunicare organizațională RSS Moldovenească Limba română Origine ONU Colaborare internaţională Management strategic Business mic Reforme Reforme economice Capacităţi intelectuale Omenire (filosofie) Aptitudini creative Creştere Piaţa mondială Software Gândire Viţă de vie - Creştere şi dezvoltare - Stimulare Turism (geografie) - Dezvoltare Arta textilă Creativitate artistică Sisteme de educaţie - Dezvoltare Aptitudini tehnice Administraţie locală - Republica Moldova Elevi - Clase primare - Abilităţi de literaţie - Dificultăţi Relaţii interpersonale Programe educaţionale Progres tehnico-ştiinţific - Rol economic Energie termică ştiinţă Telecomunicaţii Europa de Est Geoparcul dinozaurilor Sistemul Naţional de Transplant Management Întreprinderi Educaţie pentru sănătate Limba engleză - Metodologie Mişcarea Ecologistă Jurnalismul de mediu Ştiinţa - Republica Moldova Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Intelect - Formare şi dezvoltare Metodologie didactică Sistem educaţional - Republica Moldova Strategii de dezvoltare Stat de drept Stat de drept - Ucraina Economie rurală Toxicologie experimentală Vinificaţie - Republica Moldova Culturi agricole Internet Activităţi extracurriculare Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Politică internă Probleme sociale Economie globală Inteligenţă emoțională Consecinţe Naţiuni moderne Naţiuni - Formare - Europa Politică și guvernare Sec. 16-17 Oraşe Cultură - Italia Administraţie publică - Rep. Moldova Elevi - Clase primare - Educaţie fizică Turism - Dezvoltare - Republica Moldova Investiţii străine Globalizare Fiziologia omului Tehnologii intensive Dezvoltarea socială globală Competenţe literare Aspect antropologic sec.17-18 Spaţiul geografic - Dezvoltare - Europa Fizică sec. 18/19 Fizică generală Matematică elimentară Creativitate - Copii Economie istorie Electrificare Jocuri didactice Rapoarte Dinamică socială Vinificaţie Marketing Dezvoltare fizică Dezvoltare psihică Socializare (psihologie) Ţările socialiste Peşti (piscicultură) Hrănirea peştilor Organizarea internaţională a muncii Conferinţe Politică agrară Geografia turismului Servicii sociale Limba română - Metode de predare Educaţie literar-artistică Antreprenoriat Psihopedagogie Inovare Modelare matematică - Tehnologii informaţionale Păduri - Ecologie E-turism Gospodării agricole Integrare europeană - Rep. Moldova Modelare - Metode Predare - Învățare - Evaluare Informatică - Metode de predare Tehnologii moderne Educaţie - Tehnologii moderne Sistemul de sănătate Localităţi urbane Educaţie lingvistică Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale Relaţii economice internaţionale - Rep.Moldova Politica comercială internaţională Tehnologii informaţionale - Gîndire critică Arhitectură urbană Jurnalistică - Conferințe Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Sistemul dento-maxilofacial Lexicologie - Lingvistică Soluri erodate Agricultură ecologică Economie regională autonomă Etică pedagogică Balanţă de plăţi - Rep.Moldova Carte Terminologie socio-politică Femeia în publicitate Influenţe politice Proverbe, snoave Servicii Lingvişti - România Educație online Economie forestieră Calitatea vieţii Inteligența emoțională Text ştiinţific Polonezi din Ucraina Etnosociologie Cambodgia Animale Cultură mondială Deficienţe ale vorbirii Dezvoltarea economică Matematică Învăţămîntul formativ Economie mondială Arbori decorativi Dinamică economică Ţesături Servicii medicale - Rep. Moldova Învăţământ primar Limba română - Exerciţii Învăţământ preuniversitar Informatică Formare profesională Literatură română - Metode de predare Afaceri Globalizare - Futurologie politică Formarea competenţelor educaționale Management, comunicare Asistenţă psihiatrică metode de predare Aspect istoric Administraţie publică Turism ecologic Drepturile omului Competenţe comunicative - Dezvoltare Literatură română Coregrafie Sociolingvistică Instituţii de învăţământ Ştiinţe economice - Savanţi Finanţe internaţionale Curriculum şcolar - Dezvoltare Lingvistică - Comunicare Antreprenoriat - Inovaţii Copii cu deficienţe de auz - Educaţie şi învăţare Învăţământ superior medical Oraşe sec. 20 Învăţământ superior Energia eoliană Politică externă energetică Educaţie fizică Asistenţa socială - România Studenţi pedagogi - Competențe didactice Robototehnică Culturi cerealiere Studii istorice Învăţământ primar - Învățare Turism rural Planificare Societatea socialistă Viţa de vie Limba germană - Metodologie didactică Lecturi literare Informatică - Ghiduri Societate informaţională Vocabular Economie externă Studenți - Competenţe de comunicare Alimentaţie publică Comerţ - Dezvoltare Gospodării agricole individuale Educaţie Scoarţa terestră Progres tehnic Filologie - Cercetări ştiinţifice Rețele de comunicații electronice Studenţi - Competențe - Formare Staţiuni turistice Economie alimentară Abilități practice - Dezvoltare Clase primare Computerizare Rački žabronogie - Ispol'zovanie Rački žabronogie - Rost i razvitie Psihologie Personalitate Proiecte Gîndire matematică - Dezvoltare Culegeri Pămînt Cultură Corectitudinea limbii Organizare Ştiinţe socio-umane Intelect Ocrotirea sănătăţii Dezvoltare intelectuală Piscicultură Europa sec.18-19 Programare Programe de calculator Struguri de masă - Cultivare Creativitate - Dezvoltare Competenţe lingvistice Antreprenoriat - Republica Moldova Metodologie Localităţi rurale Poşta Ucrainei Comunicaţii Economie digitală Ecoturism Evoluţie Educaţie ecologică Educaţie în şcoală Sociologie pedagogică Armată naţională - Republica Moldova Competențe digitale Grafică Învăţământ - Calitate Amenajarea teritoriului Economia turismului Sport studenţesc Reconstructie Economie Elevi - Capacităţi creative - Formare Ghiduri Dezvoltare economică - Europa Preşcolari - Dezvoltarea vorbirii - Limba română Audit - Control Relaţii româno-americane - Istorie Energetică generală Cultură fizică şi sport Artă pianistică Economie - Inovaţii Economie naţională Economie mondială - Dezvoltare Limba engleză pentru jurişti Discursuri didactice 1968-2018 Funcţionare Transilvania Orașe riverane Cultivare Limba germană pentru economişti Muzică - Metode didactice Auz muzical Ameliorare Geografia regională concepte internaționale Concept Bibliotecă Camera de Agricultură Constituţie Limba franceză Lexicologie Influenţe sociale Limba română literară - Istorie Criză economică - Moldova Gândire matematică Muzică (teorie) Industria WEB Arte decorative Spaţiu cosmic - Cercetări Economie - Cooperare internaţională
Vă rugăm să schimbaţi parola