Implementare

Prezentare generală
Lucrări: 33 lucrari in 32 publicatii in 3 limbi
Titlurile
Competențele decizionale ale managerilor în implementarea inovațiilor de: Cojocaru, Victoria; Vladu, Mariana (Text tipărit)
Tehnologii informaționale E-learning : Material didactic pentru masteranzi de: Budevici-Puiu, Anatol; Timuş, Maria (Text tipărit)
Subiecte
Educaţie - Standardizare - Republica Moldova Integrarea europeană - Republica Moldova Curriculum - Principii teoretice Invenţii tehnico-ştiinţifice Aspecte istorice Ghid metodologic Standarde Afaceri - Republica Moldova Management educaţional - Dezvoltare Informatică - Tehnologii Curriculum educaţional Curriculum liceal Inteligenţă artificială Tehnologii noi Educație timpurie Învăţământ profesional tehnic Educaţia STEAM E-manual/manual digital Inovaţii Uniunea Europeană - Republica Moldova Descoperiri şi inovaţii Materiale didactice Norme de drept Educaţie socioumanistică Învăţământ secundar Manageri - Pregătire pedagogică LEADER Standarde educaționale Educaţie Psihologie pedagogică Acordul de asociere Curriculum şcolar Educaţie socială - Curriculum Curriculum educaţional - Proiectare Educație - Calitate - Evaluare Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare (TIC) Manageri - Formare profesională Învăţământ superior - Tehnologii informaţionale Educaţie civică - Curriculum liceal Metodologie didactică Învățământ primar Educație umanistă Literatură română Promovare Manual digital interactiv Sistem educaţional - Republica Moldova cl. 5-9 Curriculum Educație timpurie - Curriculum Limba română - Curriculum Invenţii şi descoperiri Învăţământ profesional agrar Implementarea tehnologiilor Manualul digital Științe ale naturii și geografie Managementul calităţii Învăţământ preuniversitar Învăţământ liceal - Curriculum Educaţie Tehnologii şi inovaţii Popularizare Curriculum şcolar - Dezvoltare Tehnologii STEM Educaţie tehnologică - Curriculum Concepție Învăţământ preunivesitar - Republica Moldova Învăţământ - Calitate Studenţi - Instruire - Tehnologii informaţionale Curriculum şcolar - Clasele 1-4 Sisteme inteligente Tehnologii digitale Guvernare electronică Tehnologii Informaționale și de comunicare (TIC)
Vă rugăm să schimbaţi parola