Aspect istoric

Prezentare generală
Lucrări: 830 lucrari in 866 publicatii in 13 limbi
Subiecte
Conducerea bisericii 1918-1948 Tehnologii informaţionale Operaţiunea Iaşi-Chişinău Personalităţi Aspect etnologic Cataloage - Biblioteci Carte pentru copii Aspect cultural Sec.20 Aspect social Dezvoltare economică Moldova - Istorie, sec. 16-17 Aspect socio-cultural Ciumă 2004-2012 România - Istorie, sec.20 - Documente Arhitectură bisericească - Basarabia Judecătorii 1809 Agenţii de presă Viaţa social-politică Recenzii Proprietate bisericească Istorie mondială Minorităţi etnice Proprietate privată - România Bunuri imobile - Evaluări Tineri - Integrare socială Sec. 18 Campanii militare Conflicte interetnice Imperiul Bizantin - Istorie Cumani Istoria românilor Biserica Creştină Viaţa teatrală Marea Unire, 1918 - România Viață culturală Biserica Sf. M. Mc. Teodor Tiron, Chişinău Reorganizare Combatere Reforme agrare Relaţii turco-ucrainene Pedologie Planificare - Întreprinderi Mod de viaţă Activitate economică Impozite indirecte Centre biblioteconomice Export agricol Personalităţi - Republica Moldova Farmacologie clinică națională 1934-1940 Consilii de administrație Operaţii bancare 1918-1938 Guvernatori Stabilirea preţurilor Mexic - Istorie Revoluţii Partide comuniste Pictură - Rusia Pictură Comerţ exterior - Import Situaţie economică Economie agricolă Jazz Dezvoltare social-economică Femeile şi societatea 1939-1989 1877-1878 Aspecte istorice Plantare Polonezi din România Războiul Caucazian sărbători naţionale Matriarhat Odesa (Ucraina) Creşterea vitelor - Eficienţă economică Pedagogie Războiul pentru apăparea Patriei, 1941-1945 Şedinţe Primul Război Mondial - România - Istorie Transilvania - Istorie, 1914-1918 Prințese Turci în Ucraina Psihologia personalităţii Mitropoliţi Divorţ (religie) Perioada interbelică 1775-2020 Germani Republica Democratică Moldovenească Foamete, 1946-1947 - Rep.Moldova Iudaism - Istorie Cultura - Slavi - Istorie Unirea Principatelor Române 1859-1862 Învăţământ superior de cultură fizică Organe administrative Sistem de învăţământ superior Institutul de Zoologie mănăstiri Relaţii moldo-ruse - Istorie s. 14-16 Biserica Greco-Catolică - România Boierime - Stare socială - România - Istorie 1810-1811 Comunism - Sistem politic Cehoslovacia - Istorie Forțe armate italiene Şcoli religioase Episcopii Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" Arhiepiscopie Chișinău Sec. 16-19 Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău Universitatea de Stat din Moscova Biserici biblioteci Literatură artistică rusă Camera de Comerţ - Activitate Artă rusă Artă - Rusia - Istorie Cult religios Istoria geografiei Istorie 1944 Biblioteci - Dezvoltare Birouri poştale şi telegrafice sec. 18-20 Presa Libertate - Filosofie Filosofie - Grecia Antică - Istorie China Porţelan Sticlă(artă) Economie - Statistică Istorie medievală Bizantin (Imperiul) Relaţii româno-ruse - Istorie Industria inului Conferinţa de Pace de la Paris (1919) Relaţii internaţionale - Istorie Tratatul de la Versailles (1919) Bulgari Catedrale 1806-1812 Administraţie domnească Administraţie publică centrală România Sec. XIX-XX Paleolitic sec. XVIII-XIX Captarea apei - România Eparhia Chişinăului Biserica Armenească Ghiduri pentru profesori Primul Război Mondial - Istorie s. 18-19 1919 Drept ereditar - România Populaţie - Stare socială - Date statistice Situaţie politică Marele Război Nordic Stratificare socială Fermieri Uniunea Europeană Imperiul Selgiuc Jazz - Istorie 1919-1938 Turcia - Istorie, sec. 20 Localităţi urbane - România - Istorie Vestigii arheologice Lalele Imperiul Mongol Sec. 16-20 Aspect socio-politic Muzeologie 1914-1918 Dezvoltare - Promovare Științe tehnice Politică economică în agricultură Deportările basarabenilor Prizonieri politici Staţiuni meteorologie Industrie agricolă Climă Cooperative Bănci de stat Activitate de muncă Biblioteci naţionale Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Salarii Date statistice Unităţi de măsură Slovenia Ştiinţe politice Neurochirurgie Congrese 1925 Industrie - Economie Familia Regală 1830-1840 Porcine - Rase Cercetări arheologice - Europa de Est Găgăuzia Francofonie - Rusia Minorităţi naţionale - Ţigani Slovacia Bovine de lapte Istorie militară Arhive Minorităţi etnice - Istorie Criză economică mondială Crize economice Creşterea animalelor Agricultură - Asociații Istoriografie românească Şcoli normale Asociaţii profesionale 1817-1864 1941-1945 г. Statele medievale românești Autonomie regională Epidemii - Istorie Călători străini Uzine electrotehnice Ucraina - Istorie, sec.20 Civilizaţii dispărute Istoria civilizaţiilor Dictatură (Politică) Orhei - Istorie 1940 Franţa Opinie publica - Franţa 1900-1945 Evrei Reforme - Rusia România - Istorie, sec. 19 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Pandemie COVID-19 Cercetări sociologice Muncă Serviciu de informaţii Savanţi - Rusia - Biografii Istorici - Rusia Biserica Ortodohă Eparhială din Basarabia Basarabia - Istorie - 1812 1774-1812 Biserica Ortodoxă Eparhială din Basarabia Iaşi-Chişinău, operaţiune militară Eficacitate Viaţa economică - România Polonia - Istorie, sec.16-17 Administraţie centrală Viaţa social-politică - Moldova Îmbunătăţiri funciare - România Diaspora cehă Consecinţe politice și economice Cooperaţie agricolă Excursii turistice Cultură slavă Războiul ruso-turc, 1806-1812 Sec. 18-19 Seminarul Teologic din Chişinău Şcoli secundare Istoria Basarabiei - Sec. XX Critică literară 1944-1946 Etnocultură Istoria evului mediu Secte religioase Poliţie - Rusia - Legislaţie Ştiinţe biologice Moldova 1941-1944 Clădiri industriale Clădiri industriale (arhitectură) Primul Război Mondial Primul Război Mondial - 1914-1918 Cataloage de biblioteci - Moldova Biblioteci - Catalogare România Marea Neagră Indici bibliografici Arte și meserii populare Sec. 20 Sociologie Utopii sociale Agricultură Surse statistice Unirea Basarabiei cu România în 1918 Tezaurul României - Documente Viaţa socială Basarabia - Istorie, sec. XIX Dezvoltare economico-socială Sec.18-19 Târguri - Moldova sec. XIX 1810-1812 Comerţ Căi de comunicaţie Europa - Istorie Bănci de economii Bănci populare Industria alimentară - România Servicii medicale Țărănime Agricultură - Basarabia Relaţii româno-suedeze Istoria Moldovei Cooperare multilaterală Etnologie - Cercetări ştiinţifice Feminism Republica Federativă Germană Selgiucizii Conflictul armeano-azerbaidjan Evul mediu sec. 13-15 Popoare turce Demografie - Republica Moldova Presă - Istorie Români - Etnogeneză Beloruşi Krystallpalast Muzeologie - România Geografia localităţilor Științe inginerești Relaţii de familie Rapoarte de activitate Lacuri sărate Calcul Regimuri politice Discriminare religioasă Cooperație de consum Relaţii moldo-poloneze - Istorie Bănci Război rece Porumb 1936-1937 Europa - Istorie, sec. 20 Praga Economia comerţului Aspect politic Educație - Valori și repere culturale 1939 Sate Horticultură Găgăuzi - Istorie Spitale publice Ţările lumii Istoria Rusiei - Personalități Monumente comemorative reviste Organele securităţii de stat Apicultură Epoca fanariotă - România - Istorie Insurgență Agricultură - Europa Biserica şi statul Epidemiologie Partizani - Al doilea război mondial - Belorusia Marxism-leninism Biserici ortodoxe Regulamente Istoria Ucrainei Dictatori Societăţi istorice Drept funciar Legislaţii Genocid - Evrei Români din Basarabia 1917-1922 Albanezi Religia egiptenilor antici Filosofie românească Filosofie - Istorie - Moldova, Romania Schimbări sociale Uniunea Sovietică - Istorie Servicii de apărarea împotriva incendiilor Patriarhi Relaţii de rudenie și familie Statul şi dreptul - Teorie Vinificaţie - Basarabia Zootehnie - Basarabia Învăţământ liceal Catagrafii de avere Români din Bucovina - Istorie Lagăre de concentrare - Auschwitz Învăţământ parohial Parohii Mănăstiri creştine Ortodoxe Strategie şi tactică - P.C.U.S. Organe de securitate Țările Baltice Învăţământ teologic Episcopia Hotinului Şcoli duhovniceşti Mișcarea națională a românilor Istorie economică Relaţii internaţionale - Rep. Moldova - Rep. Belarus Europa Sud-Est Istoria științei și tehnicii Medicină populară Arta sticlei. Prelucrarea artistică a sticlei și a cristalului Târgovişte, România Croaţia Soroca - Rep.Moldova - Descriere generală Conflictul transnistrean Relaţii externe Eparhia Chişinăului - Istorie Asistenţă socială Ajutor social - România Vamă 1813 Prezentare istorică 1916-1931 s. 18 Episcopia Râmnicului Instituţii medicale Ţărani Rezistență activă Mocanii 1037-1194 Istoria oguzilor Orașe disparute Floricultură Administraţie centrală - activitate Arhitectură rurală Arhitectură populară Totalitarism Biserici - Chişinău Scriitori români (despre) Edituri - România Activitate editorială Învăţământ agricol Fascism - Sistem politic Vânzări Variaţii Intensificare Transport terestru 1937 Holocaust - Transnistria Comerţ exterior - Export Politică economică Educaţie pe valori Capitale Academia Agricolă din Bielarusia Găgăuzi Minorităţi etnice - Evrei 1900-1917 Bulgaria - Istorie - Personalităţi Romi Agricultură - Rusia Viticultură Războiul de independenţă - România Industria zahărului Documente şi materiale Monumente arhitecturale Străzi urbane Producerea vinului Avicultură Industria vinului Fascism Învăţământ mediu general Ţările arabe Învăţământ 1783-1864 Marea Unire Publicaţii periodice Ţara Românească - Istorie medievală Gagauz-Yeri Mănăstiri vechi sec. 15-18 Uniunea Tineretului Comunist Camere de agricultură Naţional-socialism - Istorie Donbas Foamete (1932-1933) - Ucraina Războiul din Crimeea Episcopi Sec. 20 Revoluţia din Octombrie 1917 - Rusia Rusia - Statele Unite ale Americii Biserica Ortodoxă Dinastii regale - Europa - Genealogie Germani în Bucovina 1917-1918 Țări arabe România - Istorie, 1918 1918 Filosofi - Germania Ocultism - Istorie Ezoterism Pedagogi - Republica Moldova Biserica Română 1946-2021 Transnistria - Istorie politică Embleme naționale Monarhie - Istorie Operaţiuni militare - Al Doilea Război Mondial Legislatie Cultură - Istorie Postcomunism Gestiune financiară Cehi Pictură - Europa Cartoful - Cultivarea Ţări dispărute Marea Unirea, 1918 Cupluri regale - Biografii Bucovina - Istorie Proprietăţi Moldova - Istorie 1924 Adventism Basarabia - economie - comerț Artă plastică - Rusia - Istorie ecologie 1991-2005 Geogr Societatea informaţională Personalităţi marcante Sec. 19-20 (G) Dezvoltare Imn naţional Omul - Aspect filosofic Cercetări arheologice Europa de Est Restituirea bunurilor Limba română Sec. 16-17 Oraşe Personalităţi - Biografii Jocuri Boli infecţioase Relaţii româno-ruse Războiul Balcanic Avuție natională Istoria Basarabiei - Sec. XIX Localităţi - România Viaţa social-politică - România Învăţământ geografic Viaţă socială Pensionari Biserica Ortodoxă Română Ovine Creştere Documente de arhivă Poştă - România chimie Şcoli - Întreţinere 1811 1814 Fabrica de paste făinoase s. 19 Memorii Imperiul Otoman - Istorie 1918-1957 Stat şi drept Imperiul Otoman 1912-1914 Politică și guvernare Imperiul cumanilor Statistica populaţiei Oraşe antice Administraţie regională - Activitate Rusia - Istorie, sec. 19-20 Aristocraţie 1525-1618 Civilizaţia europeană Naţionalism - România - Istorie Identitate românească Învăţământ agricol - Basarabia Analiză economică Administrare Tutun - Boli şi dăunători - Combatere Păduri Meteorologie Economie rurală Climă - Schimbări Reforme Cooperaţie Descriere generală Culturi agricole 1918-1940 Statistică Basarabia - Istorie - 1934-1940 Reglementare economica Acte normative Camera de Comerţ și Industrie Filosofie politică Agronomie 1938 Pedagogie filosofică Dezvoltare urbană - Istorie Politică internă Evrei - Cultură - Istorie Minorităţi etnice - Găgăuzi 1939-1940 Recoltarea strugurilor Capul de pod Şerpeni Management 1914-1919 Al Doilea Război Chino-Japonez (7 iulie 1937 – 9 septembrie 1945) Moldova - Istorie medievală Dări de seamă - Finanțe Programe şcolare Moldoveni din Rusia Relaţii diplomatice româno-portugheze 1853-1856 Nonviolență Evrei - Istorie, sec.20 Şcoli - Activitate Primul Război Mondial - România și Basarabia 1914-1940 Albania - Istorie Viața intelectuală Rusia - Istorie, sec. 18-20 Dacia - Istorie militară Filosofie - Istorie Aspect antropologic Viaţa economică Şcoli pedagogice Ţările Române Sec.16 Revoluţia din februarie 1917 1337-1453 Școli de artă sec. 8-14 Principatul Moldovei Mănăstiri - România - Moldova - Istorie Tătari - Istorie Reforma agrară Slavii Incendii - Combatere 1960-2021 Cupluri regale Poșta 1940-1945 Război mondial, al 2-lea - Infracţiuni militare Covid 19 (boală) s. 20 Bucovina de Nord - Istorie Educația elevilor Mitropolia Proilaviei Statul rus Rolul bisericii în societate Etape de dezvoltare Reflectare în presă Localităţi urbane istorie Cataloage - Biblioteci partirculare Ghiduri turistice Europa de Sud-Est Arheologie Hoarda de Aur - Istorie Război mondial, al 2-lea (1939-1945) 1918-1944 Probleme - Soluţionare Războiul de pe Nistru 1992 Istoria fabricilor şi uzinelor - URSS Divertisment 1913 România - Istorie, sec. 20 Instruire individuală în familie Războiul chino-japonez, 1937-1945 Basarabia Mănăstiri - Basarabia - Istorie Funcţionari de stat Păstorit (etnografie) - Români Biserică creştină - Istorie 1805/1812 Marele Război pentru Apărarea Patriei Servicii poştale Cărţi - Producţie de tipar Dreptul copiilor Drept familial Proprietate privată Forţă de muncă 1700-1721 Istoria Rusiei Muzică - Personalităţi Surse Expresii populare Presă religioasă - România Istoria civilizaţiilor și culturilor Patrimoniu - Protecție Mongoli Monarhie - Europa - Istorie Sec. 20-21 Geografie istorică 1910-2010 Învăţământ agricol - România Programe Coleoptere Învăţământ agricol superior Proces instructiv-educativ Băuturi alcoolice Finanţe Creditare şi finanţare Maşini şi unelte agricole Muzee Capital financiar 1901-1913 Farmacologie Economie Export Imigrare și emigrare 1914-1949 1910-1942 Comunism - Istorie 1944-1948 Monarhie - România - Istorie Relaţii literare ruso-poloneze Vinificaţie Viticultură şi Vinificaţie Arhitectură urbană Dreptul la informaţie Minorităţi etnice - Polonezi - România Iconografie - România Caucaz - Istorie pedagogie Revoluţie din Octombrie - Rusia, 1917 1919-1933 Rol economic Şcoli bisericești 1917-1921 Aspect psihologic Biserica Ortodoxă România 1880-1940 Filosofie religioasă Creștinism Marea Unire, 1918 - Basarabia sec.16-18 1917-1941 Geopolitică - Basarabia Emigrare Egipteni Relaţii egipto-israele Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu". Facultatea de Medicină Medici - Biografii Sarmizegetusa (Dacia) Mișcare revoluționară 1918-1920 gg. Forme primitive Activitate ştiinţifică Biserica Rusă Biserica Ortodoxă din Basarabia Învăţământ secundar - Basarabia - Istorie Moldova - Istorie, sec. 17-19 Principatele Române - Istorie Drept penal - Rusia 1929-1933 Căzăcime Teologie sec. 17-19 sec. 17 Exterminarea evreilor Holocaustul evreiesc Sfinţi creştini 1926-1929 Adventişti Bucovina (România) Drept administrativ - Rusia Medicină Istoria României Clădirea podului Chişinău - Istorie Arhitectura Oncologie Al doilea război mondial Patrimoniu naţional sec. 20 Comunism sec. 19 Demografie istorică Ţinutul Hotin Oraşe documente 1918-1920 România - Istorie - Personalităţi Descoperiri arheologice - România 1941-1945 Ştiinţe chimice Producţie de tipar Moldova - Descriere generală Diaspora croată Moştenire (drept civil) Servicii de urologie, dializă și transplant renal Hidrobiologie - Iazuri 1878-2018 Păstorit (etnografie) Eroi de război - Republica Moldova Războaiele balcanice 1909-1918 1912-1913 Muzică - Jazz Relaţii armeano-azere Etnogeneză Cultură şi civilizaţie română Zone de distracții Cehia - Istorie Primul Război Mondial Inginerie 1918-2018 Cărăbuși Învăţământ profesional agricol Agronomie - Cercetări ştiinţifice Înc. sec. XX Cooperaţie de consum Alcoolism Asociaţii Creşterea economică Administraţie publică Terenuri inundabile Creşterea vitelor Persecuţii religioase Administraţie regională Preţuri de piaţă Produse agricole 1918-1919 Relaţii comerciale externe - Rep.Moldova Venit național Interpreţi de operă Holocaust Europa - Istorie politică Războaie Pictori - Europa Pictori - Rusia Camera de Comerț - Activitate industrie Cehia (Boemia) Compromis Muzică de jazz 1999-2019 Pactul Molotov-Ribbentrop Minorităţi naţionale - Găgăuzi Cooperative agricole Argentina Arhitectură - Iaşi - România Vinuri - Calitate Agronomie - Basarabia Educaţie patriotică Icoane româneşti Învăţământ primar Serbări şcolare Eroii Uniunii Sovietice Surse istorice Lenin, Vladimir Ilici (despre) 1939-1945 Război Mondial, al 2-lea (1939–1945) Selecţie Violenţă Cimitire ortodoxe sec.19 Francofonie Unirea Basarabiei cu România in 1918 Relaţii internaţionale - Balcani Politică externă Război civil - Rusia - Istorie Problema Basarabiei - Relaţii internaţionale Găgăuzi în Turcia Identitate etnică Învăţământ superior medical Sec. 6-9 Filosofie - Germania - Personalități Eparhia Chişinăului şi Hotinului Franţa - Istorie, sec. 15 - Personalităţi Instituţii de învăţământ religios Tratatul de Pace ruso-turc de la Bucureşti din 1812 Căsătorie - Aspect istoric Familii regale Transport - Economie 1840-1970 Războaie dacice Arhiepiscopia Chişinăului şi Hotinului P.C.U.S. - Istorie Istoria României - Sec. 20 Literatura rusă Fortificaţii medievale Uzine de auto Forturi Poşta Ucrainei Conferinţe internaţionale Chirurgie Serviciile de informații și siguranța românești Sănătate publică - Organizare Construire socialistă Partidul Comunist Anarhism Călătorii geografice Dezvoltare economică - Europa Sec. 19 Industria textilă Genocid Basarabia - Bucovina - Istorie Biserici creştine - Istorie Presă - România Armata sovietică Eroism ostăşesc Istoria cărţii - România Mănăstiri - România - Bucovina - Istorie Relaţii internaţionale Cărţi Croați Localităţi rurale 1807-1817 Orchestra Prezidenţială Urologie Tineret Moldova și Valahia Război civil - Rusia - Personalităţi Relaţii internaţionale - Uniunea Europeană Germania (Republica Federală) 1913-1914 Conflicte internaţionale Ţara Moldovei - Sec. 19 Antichitate Limba franceză - Expresii idiomatice Limba franceză Diaspora belorusă Nobilime - Europa - Istorie România - Istorie Inginerie - Istorie Tehnică - Istorie Agricultură (economie) Cultura cerealelor Precipitaţii Relaţii economice externe Prevenire Impozite de stat Cultivare Influenţa asupra culturilor agricole Ameliorare Relații internaționale Comerţ Banca Naţională Piaţă financiară Teatre de operă 1920-1940 Antisemitism Activitate Cultură Basarabia - Istorie - Personalităţi Fiscalitate Economie agrară - Basarabia Diaspora evreiască Secetă - Combatere Discriminare Creșterea productivității Marele Război pentru Apărarea Patriei, 1941-1945 - Eroi Falsificarea vinuri Arhivistică Viaţa cotidiană - România Vânătoare Arheologie - Cercetări ştiinţifice Sărbători tradiționale Artă bisericească Revoluții - Istorie Familie Sec. 14-15 Finanţare bugetară Război mondial, al 2-lea (1941-1945) Revoluţionari ruşi Politica genocidului Barbari Eparhia Hotinului Revoluţia română din 1989 Regimul comunist - România Pandemii Sfatul Ţării - Moldova - Istorie Evrei - Istorie Slavi Filosofie - Concepţii Intervenția militară străină și războiul civil în URSS Cultură - Educație 1917-1991 Sistem de învăţământ superior în RSSM Domnitori - România Organizare Protecţie civilă Războiul de 100 de Ani Organe supreme ale puterii de stat Parlamente Instruire în domeniul artelor Conflict armat - Transnistria, 1992 Gazaria Conştiinţă naţională - Români Structură socială Transport fluvial Struguri de masă - Cultivare Cooperative agricole de producţie Forțe armate itaniene Institutul Arheologic Rus din Constantinopol 1939-1945 Eparhii basarabene Arhiepiscopia Chişinăului Feudalism Seminare teologice Fortificații Mănăstirea Căpriana
Vă rugăm să schimbaţi parola