Literatură română

Prezentare generală
Lucrări: 4541 lucrari in 4188 publicatii in 11 limbi
Subiecte
Lirica meditativă Stănescu, Nichita (1933-1983) Bacovia, George (despre) Teatru Epigrame Dicţionare Literatură universală Bibliografii Personalităţi Manuale, cl.2 Manuale, cl.6 Manuale, cl.11 Îndrumări metodice Tradiţii populare româneşti Poezie populara română Mărturii Context europenean Eseuri Postmodernism Sec.20 Kogălniceanu, Mihail, 1817-1891 Teorii sociologice Pictură Mişcarea pentru reunire Jocuri instructiv-educative Literatura universală Paradoxism Voiculescu, Vasile Cultură - Moldova Epigramişti Asociaţia Obştească "Principes" Scriitori clasici români Scriitori clasici români - Analize şi interpretări Critică şi teorie literară Manuale, cl.10-12 Ciobanu, Vitalie (despre) Limbă romănă ULIM Literatură română - Personalităţi - Interviuri Texte programate, cl. 2 Perioada sovietică Literatură română - Biobibliografii - Republica Moldova Dramă Ideologie politică - România Literatură română - Analiza textului Artişti plastici - România Pictură Socialism Limba română - Sociolingvistică - Republica Moldova Limba română - Exerciţii practice Exerciţii Comunicare scrisă Cultură - România Erotism (literatură) Curente literare - Simbolism Curente literare - Avangardism Congrese literare Cadre didactice Traducere scrisă Literatură română - Critică şi interpretare - Operă eminesciană Limba română - Analiza discursului Lirica basarabeană Rime - Dicţionare Literatură digitală Psihologia transpersonală Istorie (ştiinţă) - România Romanul românesc - Istorie şi critică Critică literară - Poezie Sec. XVIII Poezie românească - Critică şi interpretare Poetică Literatură românâ Epistole Hasdeologie Poezie - Traducere Muzeul Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu” Teatrul Naţional "M. Eminescu" din Chişinău Gîndire economică Europenizare Teorie Activităţi culturale extraşcolare Manuale pentru alolingvi Manuale, anul 2 de studiu Documente pentru instrutuire, învăţare şi studiu Concursuri de admitere Critică literară Interacţiuni cu literatura Orientului Studii literare România Sec. 19/20 Filosofie Congrese Activităţi extraşcolare Clasicism Limba română - Stilistică Rădulescu, Heliade - Critică şi interpretare Scriitori români - Biografii Literatură română - Stilistică Istorie Biobibliografii Romantism periodice Muzică Balade populare româneşti Unitate naţională Istorie politică Critici literari Manuale, cl. 9-10 Scriitori clasici Curriculum educaţional Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Facultatea de litere Literatură română - Istorie şi critică - Personalităţi Istorie literară Studii și cercetări Literatura Limba română - Vocabular Relaţii interculturale Dadaism Mişcare culturală Performanțe școlare - Evaluare Politică culturală Premii literare Teoria traducerii Literatură română - Traductologie Literatură română - Critică şi interpretare - Proză Viaţa literară Cyberpoetică Hermeneutică literară Critici literari - Republica Moldova Istoria limbii Metaforă Limba română - Exerciţii, cl. 3 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Intermediari Receptare Sinteze și analize Filme documentare Biografii Critică şi interpretare Cultura românească Dicţionare explicative Cercetări ştiinţifice Texte comentate Materiale didactice Manuale, cl.12 Soluţii didactice Scrisori Manuale pentru şcoli auxiliare Admitere Blaga, Lucian Literatură română - Proză Literatură română - Studii literare Biografie Conferințe științifice Limba română literară Mitologie Curente literare Eminescologie Agricultură Personalităţi Stilistică literară Kogălniceanu, Mihail (despre) Corespondenţă Prozatori basarabeni sec. 04-18 Moldova Documente literare Societari junimişti Proză românească Articole Biblia - Lingvistica textului Studii Critică Personalități România Folclor românesc Programe şcolare gimnaziale Epistoli Bibliografia lucrărilor despre Basarabia Istorie și critică Studii și analize Exerciţii, cl.6 Lucrări practice, cl. 6 Învăţământ liceal Literatură populară Medic legist Cadre didactice Competenţe profesionale Lagăre de concentrare - Auschwitz Analiza lingvistică a textului Literatură română - Critică şi interpretare - Poezie Literatură română - Metode didactice Mitologie românească Limba română - Materiale didactice - Clase primare Traduceri Elevi - Formarea personalităţii Sinteze Cahul Profil de creaţie Poezie românească Critică și istorie literară Cultură Literatura spaniolă Sinteze și interpretări Feminism (literatură) Donici, Alexandru (despre) Scriitori Rezumat Bacovia, George (1881-1957) Filatelie - Eminescu Mihai Gulag (literatură) Antologii Manuale Manuale, cl.9 Limba română pentru alolingvi Teste, cl.9 Poezii Lingvistică Dicționare-bilingve Proză Artă Obiceiuri populare româneşti Simpozioane Publicistică Libertate Sadoveanu, Mihail Literatură română - Critică şi interpretare Literatură universală - Critică şi interpretare Compuneri literare - Materiale didactice Dramaturgie Scriitori români (despre) Rebusuri Scriitori români Umor Limbajul poetic Scriitori basarabeni Proză postmodernistă Cinematografie Critică şi interpretare Republica Moldova Polonezi Elemente folclorice Analize și sinteze Colocviul Internaţional al Filologilor Cultură - Periodice Interferenţe literare Exerciţii practice Traduceri în limba rusă Literatură română - Istorie și critică - Republica Moldova Lirică - Critică şi interpretare Estetica literaturii Bibliografii - Republica Moldova Autocunoaştere Poezia românească - Critică literară Predare - Învățare - Metode Proiecte didactice Analiza textelor literare Viaţa socială - România Futurism Umanism Concursuri Cenacluri literare Jocuri literare Literatură î rusă Realismul socialist Cadre didactice - Atestare Literatură română - Critică şi interpretare - Folclor Analize şi interpretări Literatură română - Personalităţi - Republica Moldova Marea Unire 1918 Stănescu, Nichita - Critică şi interpretare Proză ruralistă Reviste literare - Sec. XX Filologie Mioriţa, baladă populară Limba română - Exerciţii, cl. 4 Comemorări Spaţiu cultural românesc Texte dramatice - Analiză - Interpretare Comentarii Teatrul "Alexei Mateevici" Spectacole Traductologie Rep. Moldova Lied (muzică) - România Literatura germană Biobibliografii Limba română Poeţi români Scriitori români Memorii Manuale, cl.7 Critică și interpetare Manuale, cl.8 Ghiduri metodologice Teste Îndrumar metodic Manuale, cl.10 Etnolingvistică Crestomații Civilizaţie Personaje literare Sec.16 Savanţi Epoca pașoptistă Folclor românesc - Studii Limba română - Lingvistica textului Ziarişti Români Politicieni Victorine literare Examene de capacitate Teste, cl.10-12 Bibliografia Naţională Basarabiană Cultură-România Eminescologi Literatură română Personalităţi remarcabile ştiinţă Slavii Personalităţi marcante Învățământ primar Metode didactice Traducere Profesori 1902 Grafică de carte - România Literatură română - Biografii - Republica Moldova Ficţiune - Critică şi interpretare Metodologie didactică Dezvoltare Activităţi didactice Interferenţe culturale Sonete Filme Limbaje poetice Evaluare profesională Compuneri literare Scrisoarea I Basme - Istorie şi critică Basme româneşti - Critică și interpretare Literatură română - Critică şi interpretare - Ficțiune Scriitori clasici români Ilustraţii de carte Literatură - Traduceri - Istorie şi critică Profiluri de creație Proiectul „Zilele cititului împreună” Jurnalistică Pragmatică lingvistică manifestări culturale Poezie Metodica predării Stilistică Materiale didactice, cl.5 Curriculum Școli alolingve Manuale, cl.1-4 istorie Artă românească Literatură Luceafărul (poem) Stănescu, Nichita (despre) Comparatism Ortografie Descrieri de călătorii Fotografii Literatură română de limbă maghiară Literatură română - Critică şi interpretare - Personalități Clasici români Surse Pictori Literatura universală, sec.18 Realism Eminesciana Literatură comparată româno-spaniolă Literatură religioasă Examene de absolvire Programe Literatură comparată Literatură română - Critică și interpretare - Republica Moldova Basarabia Critică literară Biblioteci publice Literatură franceză - Critică și interpretare Literatură română - Interferențe germane Artă-România Motive folclorice Roman istoric Almanahuri literare Existenţialismul în literatură Curs audio Limba română - Predare - Învățare Predare - Învățare - Evaluare Teme literare Comentarii literare Englezisme Literatură germană - Istorie şi critică Literatură italiană - Critică şi interpretare 1916-1922 Patrimoniu muzeal Simbolism Traducere literară Curente literare - Realism Psihopedagogie Patrimoniul literar Hypertext Romane parabolice Republica Moldova Ilustratori de carte Literatură antică Cronicari Critică - Scriitori români Ziua Națională a Culturii Omagieri Literatură Personalități - Omagieri - Republica Moldova Colecţii Migraţie Folcloristică Anul literar 2021 1944-1964 Nuvelistică Literatură română veche Critică şi interpret Literatură română - Istorie şi critică Eminescu, Mihai (1850-1889) Teatru - Critică Critică și interpretare interviuri Textologie Texte programate Scenarii educaţionale Lecturi literare Manuale, cl.3 Texte literare Manuale, cl.5 Teste (pedagogie) metode de predare Bacalaureat Literatură ucraineană Învăţământ gimnazial Analiză comparată Manuale opţionale, cl.2 Avangardism în literatură sec.19/20 filozofie sec. 19 Literatură contemporană Eseui românești Estetică literară Arta plastică Lingvistică generală Popescu, Camil critica literară Arta vorbirii Interacţiuni cu literaturi slave Epoca contemporană Politică externă sec.19 Ficțiune Limba română Literatură franceză Albume Poeţi basarabeni Promovarea lecturii Limba literară Teste pentru examene Teste, cl.6 Literatură română interbelică Literatură franceză - Istorie şi critică Filosofia artei Ateliere de lectură Autoinstruire Lagăre de concentrare - Birkenau Literatură română - Metode de predare Texte Învăţământ primar Competenţe comunicative - Dezvoltare Literatura franceză - Istorie şi critică - Personalităţi Aspect mitologic 1918-1920 Artă şi literatură Dada Poeme Timp Eseuri - Istorie şi critică Elevi - Evaluarea cunoştinţelor Rezultate şcolare - Evaluare - Metodologie sec. 20 documente Apariţii editoriale Poezie - Istorie şi critică, sec. 20 Critica literară românească Profil literar Studii comparate Semantică (lingvistică) Anul literar 2020 Curente literare - Suprarealism Istorie şi critică Literatură rusă Cultură Spiritualitate românească Manuale, cl.1 Texte programate, cl.5-6 Manuale, cl.4 Teste, cl.5-9 Partidul Comunist Folclor Manuale opţionale, cl.1 Teorie literară Istorie şi critică literară Sisteme filosofice Antologie Alecsandri, Vasile (1818-1890) Cărţi Caragiale, Ion Luca Retorică Artă naivă Psihologie Analiză literară Limba romănă Ghiduri Metodica predării literaturii Culegeri Studii lingvistice Literatură română - Bibliografii Literatură română pentru copii Literatură universală - Istorie şi critică Studii și sinteze Limba română pentru alolingvi Creativitate - Dezvoltare Limba română - Dezvoltarea creativității Literatură română postbelică Personalităţi notorii Literatură română - Personalităţi - Biografii Literatură română - Teme, motive Comparaţia Bibliografii - Personalităţi Instruire Sculptură - România Dialoguri Basme Traduceri literare Istorie ți critică Analize lingvistice Competenţe lingvistice Lexicologie Curente literare - Modernism Curente artistice (pictură) Modernism Creații literare românești Literatură română - Dicţionare Curriculum educaţional - Evaluare Literatură română - Hermeneutică Învățământ primar - Metodologie Metodologie Critică literară (psihologie) Evaluare pedagogică Sec. 19 Lingvistica textului Compuneri cl. 2 Limba română - Exerciţii, cl. 2 Limba franceză Forme literare Influenţe literare Francofonie - Literatură Activitate Transculturalitate Sondaje Artă oratorică Toma Alimoş - Anonime clasice Literatură română - Critică şi interpretare - Bucovina Congresul Mondial al Eminescologilor Salonul Internațional de Carte „Bookfest” Expoziţii
Vă rugăm să schimbaţi parola