Conferințe științifice

Prezentare generală
Lucrări: 277 lucrari in 435 publicatii in 7 limbi
Titlurile
Subiecte
biologie Mase plastice Drepturile omului - Drept internaţional Ştiinţă - Dezvoltare - Republica Moldova Comunicarea profesională Vaccinuri Drept internaţional Dezvoltare socială Inovaţii (agricultură) Economie agricolă Economie regională - Rep.Moldova Psihologie socială Ştiinţă - Rep. Moldova Management educaţional Comportament deviant - Psihologie pedagogică Învăţământ universitar - Republica Moldova Acmeologie Sărăcie Educaţie economică Economie globală - Dezvoltare Educaţie incluzivă Integrarea europeană - Republica Moldova Personalităţi Sociologia statului Dezvoltare economică Pedagogi - Formare profesională Reţele de calcul locale Minorităţi etnice Comunicare interculturală Etimologie Economia cunoașterii Științe economice Economie agrară Producere și prelucrare Limbi romanice - Conferinţe Misiuni creştine Inovaţii tehnologice - Aspecte economice Matematică aplicată Universităţi - România Democratizare (politică) Reabilitare Muncă Tehnică Tehnologie alimentară Autovehicule Materiale Congrese Lingvistică comparată Integrare europeană Plante Medicina de urgență Poliomielită Ştiinţe politice Agricultură - Dezvoltare Conferinţe ştiinţifice Universitatea de Studii Europene din Rep. Moldova Integrare economică europeană Psihologie existenţială Psihologia dezvoltării Etnocultură Retorică - Arta vorbirii Cadre didactice universitare - Activitate didactică Educaţie formală Dezvoltare social-economică - Republica Moldova Psihologie practică Pedagogie psihologică Geometrie Fizică - Metode de predare Muzee de artă Soluri Muzică Producerea laptelui - Sector agroalimentar Învăţământ superior - Calitate Filosofie Inginerie civilă Sistem educaţional Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Muzeologie Limba bulgară - Metode de predare Valori etnoculturale Universitatea Tehnică a Moldovei - Activitatea ştiinţifică Instituţii de învăţământ - Manageri Resurse umane - Management Învăţământ profesional tehnic Etică profesională - Jurnalişti Valori Învăţământ superior - Tehnologii inovaționale Management educaţional - Dezvoltare Cercetări social-politice Educaţie - Conferinţe Genetica plantelor Ştiinţe umanistice - Cercetări ştiinţifice Științe sociale - Cercetări ştiinţifice Brevete de inventie Cadre didactice - Formare inițială Conferinţe ştiinţifice Diagnostică Organizaţia Naţiunilor Unite Învăţământ - Modernizare - Republica Moldova Moldova - Istorie, 1812 Minorităţi naţionale Plante - Fiziologie Consolidarea Ştiinţe ale naturii Activităţi ştiinţifice Dezvoltare economică - Teorie Cadre didactice Predare - Învățare - Metode interactive Inovaţii (educație) Educație muzicală Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul Educaţie fizică - Pregătire profesională Patrimoniu cultural - Rep. Moldova Psihopedagogie specială Uniunea Europeană - Republica Moldova Agricultură Psihologia copilului Universitatea de Stat din Transnistria "T. G. Sevcenco" Educaţie fizică şi sport Învăţământ secundar Conferințe internaționale Literatură europeană - Istorie şi critică Literatură ucraineană - Istorie şi critică - Personalităţi Folclor muzical Educaţie - Calitate Învăţământ - Reforme - Moldova Învățământ superior incluziv Atmosferă - Poluare Farmacia etică Profesori universitari - Republica Moldova - Omagieri jurnalişti Globalizarea economiei Educaţie interculturală Educaţia pentru valori Limba română - Conferinţe Preoţi Conferinţii Filosofie contemporană Democraţie - Aspecte politice Academicieni - Republica Moldova Politică Plante - Genetică moleculară Universităţi Logistică Învăţământ - Republica Moldova Lingvistică Identitate Literatură universală - Critică şi interpretare Democraţie - Rep.Moldova Ficobiologie Ficologie Nou-născuţi - Asistenţa medicală Artă Etnologie Fililogie Psihoterapie Universitatea de Stat din Moldova - Activitatea ştiinţifică studenţească Muzeologie - Rep.Moldova Industria alimentară - Tehnologii Uniunea Europeană - Rusia Educaţie Cultura fizică şi sport Literatură - Conferinţe Republica Moldova Turism - Dezvoltarea economică Universitatea de Stat din Moldova - Profesori Acordul de asociere Tehnologii curate - Mediu înconjurător - Protecţie Sport de performanţă Ştiinţe economice Ştiinţe tehnice Educaţie în familie Cunoaştere ştiinţifică Îngrăşăminte industria laptelui Plante subtropicale Cadre didactice - Formare continuă Predare - Învățare - Metode Reforma educaţională Valori umane Învăţământ - Modernizare Învăţământ superior pedagogic Presă - Influenţă socioculturală Cultură - Istorie Muzeologie - Cercetări ştiinţifice Economia producției agrare Microbiologie Ştiinţe umanistice Guvernare democratică Ştiinţe politice - Cercetări ştiinţifice Învăţământ - Integrare europeană Conferințe practico-științifice ştiinţă Reforme economice chimie Ştiinţe socioumanistice Culturi agricole Suveranitatea Mediu înconjurător - Biotehnologii Dezvoltare Stat de drept Ştiinţe naturale Pedagogi Globalizare Universitatea de Stat "A.Russo" din Bălţi - Activitate ştiinţifică Metodologie didactică Învăţământ superior - Republica Moldova Învăţământ medical postsecundar Profesori de educaţie fizică - Formare profesională Limba germană Limba română Personalităţi - Biografii Telecomunicaţii Politica turismului Turism - Economie - Dezvoltare Cercetări arheologice Săpături arheologice Activitate ştiinţifică studenţească Literatură ucraineană - Conferințe Strategii de dezvoltare Organizarea activităţii ştiinţifice Sistem educaţional - Republica Moldova Studenţi cu dizabilităţi - Aspect social Limba italiană Aniversări Plurilingvism Limba moldovenească Origine și Istorie Obiceiuri religioase Albania - Istorie Lingvistică - Cercetări Violenţa faţă de copii - Prevenire Învăţământ superior - Management Politică și guvernare Comunicări științifice Cultura organizaţională (învățământ) religie Fiziologia plantelor Plante agricole - Ameliorare Educaţie - Tehnologii informaţionale Cadre didactice - Activitate socio-pedagogică Formare profesională - Strategii internaționale Resurse electronice - Acces informaţional Oftalmologie - Chirurgie Organizarea internaţională a muncii Economie Conferinţe Ştiinţe umane Logistica transportului Munca copiilor Asistență socială Literatură comparată Tranzacţii internaţionale Statul federativ Experienţă internațională Lingvistică generală - Semiotică Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău - Activitatea ştiinţifică Otorinolaringologie pediatrică Otorinolaringologie - Conferinţe Terapie intensivă Neonatologie Arheologie Post-comunism Piaţa muncii Literatură europeană - Critică şi interpretare Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - Activități ştiinţifice Universitatea de Stat din Moldova - Activitate ştiinţifică Universitatea de Stat din Tiraspol - Activitate ştiinţifică Învăţământ artistic Psihologia copiilor Activitate ştiinţifică Instruire - Tehnologii moderne Literatura universală - Critică literară Tradiţii populare Lingvistică - Conferinţe - Congrese Istorie - Personalități Texte literare - Analiză lingvistică Biblioteci - Acces la informaţie Educaţie lingvistică Contabilitate Învăţământ agricol superior Copii - Educaţie - Aspect psihologic Comportament social Economia energiei în general Cercetări economice Rapoarte ştiinţifice Etnografie - Personalități Academia Militară a Forțelor Armate "Alexandru cel Bun" Limba bulgară Educaţia tinerei generaţii Psihopedagogie Procesul instructiv-educativ - Dirijare Învăţământ superior - Resurse umane Deontologie Matematică industrială Biotehnologii microbiene Spitale militare Pedagogie - Conferinţe Drepturile omului - Refugiaţi Pregătire pedagogică Biserica Ortodoxă România Managementul schimbării educaționale Balneologie Literatură română Critică și interpretare Medicină Roentgenografie Politica statului Drepturile omului Administraţie publică Turism - Finanțe - Republica Moldova Administrația publică locală Istoria antică Drept internaţional Relaţii internaţionale - Conferinţe Instituția apatridiei Învăţământ superior Ştiinţe juridice Ştiinţe istorice Industrie agroalimentară Ţările postsocialiste Cadre didactice universitare Competitivitate economică Managementul calităţii Colegii medicale - Rep. Moldova Învăţământ superior - Metodologie Ajutor social Electronică Informatică Creşterea economică Politică educațională Dialoguri interculturale Ştiinţe agricole Probleme generale sport Popularizare metode de predare Stat - Rol social Inginerie Colecţii de artă - Muzee Componistică Ştiinţe sociale Grădini botanice Artă militară Educaţie fizică Patrimoniu cultural - Republica Moldova Poluarea atmosferei Învăţământ primar Învăţământ preşcolar Traduceri - Aspecte lingvistice Profesori universitari - Personalități Didactică - Metodologie Competenţe comunicative - Dezvoltare Tradiţii şi obiceiuri populare găgăuze Filologie - Cercetări ştiinţifice Psihologi - Formare profesională Dezvoltare cognitivă Agricultură - Economie Lingvistică romanică Biotehnologii Științe social-economice Educaţie digitală Învăţământ matematic - Republica Moldova Limba spaniolă - Lingvistică Sanatorii Culegeri Relaţii internaţionale Sisteme de transport Ocrotirea sănătăţii Protecţie socială Cultură Contabilitatea şi audit Protecție antigrindină Alge Biodiversitate Ameliorare Ştiinţe socio-umane Anestezie Politica post-comunistă Ştiinţe exacte Ordine publică Sociologie pedagogică Studenţi - Activităţi ştiinţifice Conferinţe internaţionale Sisteme electromecanice Psihologie Filologie - Conferinţe Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău Aspecte sociale Filologie - Colocvii Libertatea de informare - Biblioteci Protecţia copiilor Violenţă şcolară Agresiune (sociologie) Cultură fizică şi sport Profesori universitari - Activitate științifică Arheologie - Cercetări ştiinţifice Creații muzicale Ştiinţe ale naturii şi exacte Ştiinţe economice - Conferinţe Terorism - Combatere Jurisprudenţă Profesori universitari - Universitatea de stat din Moldova Universitatea Tehnică din Moldova - Conferinţe studenţeşti Performanţe profesionale Ştiinţe reale Plante de cîmp - Cercetări Biserică Ortodoxă Română Universitatea "Valahia" (Târgovişte) - Cercetări știinșifice Biomedicină Copii - Comportament agresiv
Vă rugăm să schimbaţi parola